O nama

Istorija

Radio Kotor je zvanično počeo sa radom 21. novembra 1987. godine. Prije toga od 4. jula iste godine emitovan je tromjesečni eksperimentalni program u trajanju od 5 sati dnevno. Prvi direktor i glavni i odgovorni urednik bio je Todor Peković.