Dokumentacija

Izbori 2020
 • Pravila o predstavljanju za parlamentarne izbore 30.08.2020. Preuzmi PDF
 • Pravila o predstavljanju za lokalne izbore 30.08.2020. Preuzmi PDF
 • Programska sema pon-pet ljetnja 2020 tokom izborne kampanje Preuzmi PDF
 • Sema subota ljetnja 2020 tokom izborne kampanje Preuzmi PDF
 • Sema nedjelja ljetnja 2020 tokom izborne kampanje Preuzmi PDF
 • Cjenovnik za plaćeni politički marketing Radio Kotora za parlamentarne izbore 2020. godine Preuzmi PDF
 • Cjenovnik za plaćeni politički marketing Radio Kotora za lokalne izbore 2020. godine Preuzmi PDF
 • Adresa za dostavljanje prigovora Savjetu Radio Kotora Preuzmi PDF
 • Analiticka kartica za period od 21.06. do 28.06.2020. Preuzmi PDF
 • Izvještaj putni nalozi 21.06. do 28.06.2020.god. Preuzmi PDF
 • Putni nalozi od 29.06.2020. do 05.07.2020.god. Preuzmi PDF
 • Analitička kartica za period od 29.06.2020. do 05.07.2020.god. Preuzmi PDF
 • Putni nalozi od 06.07.2020. do 13.07.2020.god. Preuzmi PDF
 • Analitička kartica za period od 06.07.2020. do 13.07.2020.god. Preuzmi PDF
 • Analitička kartica za period od 13.07.2020 do 20.07.2020 Preuzmi PDF
 • Putni nalozi za period 13.07.2020 do 20.07.2020 Preuzmi PDF
 • Putni nalozi za period 20.07. do 27.07.20. Preuzmi PDF
 • Finansijska kartica za period 20.07. do 27.07.20. Preuzmi PDF
 • Putni nalozi za period 27.07.20 do 03.08.20 Preuzmi PDF
 • Analitička kartica za period od 27.07.20 do 03.08.20. Preuzmi PDF
 • Putni nalog za period 03.08.2020. do 10.08.2020. Preuzmi PDF
 • Analitička kartica za period 03.08.2020. do 10.08.2020. Preuzmi PDF
 • Putni nalog za period 10.08.2020. do 17.08.2020. Preuzmi PDF
 • Analitička kartica za period 10.08.2020. do 17.08.2020. Preuzmi PDF
 • Putni nalog za 17.08. do 24.08.2020 Preuzmi PDF
 • Analitička kartica za period 17.08 do 24.08.2020. Preuzmi PDF
 • Putni nalog za period 24.08. do 31.08.2020 Preuzmi PDF
 • Analitička kartica za period 24.08. do 31.08.20. Preuzmi PDF
 • Putni nalozi za period 31.08. do 07.09.2020. Preuzmi PDF
 • Analitička kartica za period 31.08. do 07.09.2020. Preuzmi PDF
 • Putni nalozi za period 07.09. do 14.09.2020. Preuzmi PDF
 • Analitičke kartice za period 07.09. do 14.09.2020. Preuzmi PDF
 • Analitička kartica za period 14.09. do 21.09.2020. Preuzmi PDF
 • Analitička kartica za period 21.09. do 28.09.2020. Preuzmi PDF
 • Analitička kartica za period 29.09. i 30.09.2020. god. Preuzmi PDF