Dokumentacija

Izbori 2020
  • Pravila o predstavljanju za parlamentarne izbore 30.08.2020. Preuzmi PDF
  • Pravila o predstavljanju za lokalne izbore 30.08.2020. Preuzmi PDF
  • Programska sema pon-pet ljetnja 2020 tokom izborne kampanje Preuzmi PDF
  • Sema subota ljetnja 2020 tokom izborne kampanje Preuzmi PDF
  • Sema nedjelja ljetnja 2020 tokom izborne kampanje Preuzmi PDF
  • Cjenovnik za plaćeni politički marketing Radio Kotora za parlamentarne izbore 2020. godine Preuzmi PDF
  • Cjenovnik za plaćeni politički marketing Radio Kotora za lokalne izbore 2020. godine Preuzmi PDF
  • Adresa za dostavljanje prigovora Savjetu Radio Kotora Preuzmi PDF
  • Analiticka kartica za period od 21.06. do 28.06.2020. Preuzmi PDF
  • Izvještaj putni nalozi 21.06. do 28.06.2020.god. Preuzmi PDF