Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Program

Programske šeme za 2024. godinu

Ponedjeljak - Petak:
08:00 Jutarnji dnevnik RCG
08:15 Najava jutarnjeg programa + Hit nedjelje
08:20 EPP Blok 1
08:30 Vijesti + hit dana
08:45 Ogledalo štampe
09:00 Servis
09:15 Zrnca mudrosti
09:30 AMSCG
09:45 Mali oglasi(1)
10:00 Jutarnji magazin GRAD, 032 i Naša Opština (Naizmjenično srijedom) i Pitajte gradonačelnika (Petkom, jednom mjesečno)
10:15 EPP Blok 2
11:00 Grad i Vi - kontakt program
11:30 Vijesti + Hit dana
11:45 Mali oglasi(2)
12:00 Vijesti RCG
12:15 EPP Blok 1
12:30 Dogodilo se na današnji dan
12:45 Najava popodnevnog programa + hit nedjelje
13:00 Servis
13:15 EPP Blok 2
13:30 Vijesti radija Slob. Evropa
14:15 Zrnca mudrosti
14:30 Vijesti + hit dana
14:45 Mali oglasi(3)
15:00 Novosti dana Radija CG
15:45 EPP blok 1
16:00 Servis
16:15 EPP blok 2
16:30 Kotorska hronika - centralna informativna emisija
17:00 Servis + hit nedjelje
17:15 Ljetne priče
17:45 Mali oglasi(4)
17:55 Odjava popodnevnog programa uz važnije informacije
18:00 EPP Blok 1
18:05 Reprize zabavnih Emisija: Ponedjeljak – Simply The Best;
Utorak - Domaćica;
Srijeda - Epicentar + Bez dnevnog reda;
Četvrtak - Čuvari sna + Show Time;
Petak - Pola sata bez riječi + Music Box
19:15 EPP blok 2
19:30 Ljetnje priče - repriza
20:15 EPP blok 1
21:15 EPP Blok 2
21:30 Reprize emisija: Srijedom - 032, Naša Opština naizmjenično Petkom – Pitajte gradonačelnika
Subota:
08:00 Jutarnje vijesti RCG
08:05 Najava jutarnjeg programa
08:15 Epp blok 1
08:30 Info blok + hit nedjelje
08:45 Ogledalo štampe
09:00 Servis
09:05 Zrnca mudrosti
09:30 AMSCG
09:45 Mali oglasi(1)
10:00 Info Blok + Hit nedjelje
10:15 EPP blok 2
10:30 Mediteranski brevijar
11:15 Aktuelan prilog
11:30 Glas naroda - Anketa
11:45 Mali oglasi(2)
12:00 Info blok + Hit nedjelje
12:15 Epp blok 1
12:30 Dogodilo se na današnji dan
12:45 Najava popodnevnog programa
13:00 Servis
13:15 Epp blok 2
13:30 Vijesti radija Slob. Evropa
14:00 Muzička geografija
14:30 Info blok + hit nedjelje
14:45 Mali oglasi(3)
15:00 Servis
15:15 EPP blok 1
16:00 Vikendom bez dnevnog reda - zabavni program
16:15 EPP Blok 2
17:30 Info blok + hit nedjelje
17:45 Mali oglasi(4)
18:00 EPP Blok 1
18:05 Simply The Best (Top lista strane muzike)
19:15 EPP blok 2
19:30 Boka u mom srcu - Repriza
20:15 EPP blok 1
20:30 Mediteranski brevijar - Repriza
21:15 EPP blok 2
Nedjelja:
08:00 Vijesti RCG
08:05 Najava jutarnjeg programa
08:15 EPP blok 1
08:30 Info blok + hit nedjelje
08:45 Ogledalo štampe
09:00 Servis
09:05 Boka u mom srcu
09:30 AMSCG
09:45 Mali oglasi
10:00 Info Blok + Hit nedjelje
10:15 EPP Blok 2
10:30 Nedjeljni razgovor
11:15 Glas naroda(repriza)
11:30 Epicentar - humoristička serija
11:45 Mali oglasi(2)
12:00 Info blok + hit nedjelje
12:15 EPP blok 1
12:30 Dogodilo se na današnji dan
12:45 Najava popodnevnog programa
13:00 Servis
13:15 EPP blok 2
13:30 Vijesti radija Slob. Evropa
14:00 Čuvari sna(ex-yu zabavna i pop emisija)
14:30 Info blok + hit nedjelje
14:45 Mali oglasi(3)
15:00 Servis
15:15 EPP blok 1
16:00 PUT OKO SVIJETA ZA 80 I NEŠTO MIN.-zabavni program
16:15 EPP blok 2
17:30 Info blok + hit nedjelje
17:45 Mali oglasi(4)
18:05 Domaćica-Pregled Ex Yu hitova
19:15 EPP blok 2
19:30 Nedjeljni razgovor - Repriza
20:15 EPP blok 1
20:30 Čuvari sna - Repriza
21:15 EPP blok 2