Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Marketing

Cjenovnik

Lični oglasi fizička lica:
1 dan 7 dana 10 dana 15 dana 30 dana
2 € 12 € 15 € 25 € 45 €
4 emitovanja na dan 4 emitovanja na dan 4 emitovanja na dan 4 emitovanja na dan 4 emitovanja na dan
Poslovni oglasi pravna lica:
1 dan 7 dana 10 dana 15 dana 30 dana
5 € 30 € 50 € 60 € 80 €
4 emitovanja na dan 4 emitovanja na dan 4 emitovanja na dan 4 emitovanja na dan 4 emitovanja na dan
Spotovi:
1 dan 7 dana 10 dana 15 dana 20 dana 30 dana
5 € 35 € 50 € 65 € 80 € 100 €
5 emitovanja 35 emitovanja 50 emitovanja 75 emitovanja 100 emitovanja 150 emitovanja
Baneri:
15 dana 30 dana
30 € 50 €
Drugo:
Spot: Čestitka: Spon. emisije: Spon. emisije: Objava PR teksta
30 € 5 € 50 € 100 € 40 €
Izrada spota   15 min 30 min
Baner + spot:
30 dana 60 dana
120 € 200 €

Podaci za uplatu

Radio Kotor doo

ŽR 520-297700-54 kod Hipotekarne banke

510-8552-89 kod CKB, PIB: 02042789, PDV br: 92/31-00044-2

U cijenu naknade za izvršene usluge marketinga uračunat je Porez na dodatu vrijednost 21%

( preračunata stopa je 17,36%).