Servisne informacije

05.10.2020
465

PRIJEM NOVE GENERACIJE ZLATNIH SAVJETNIKA OMBUDSMANA

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore objavio je javni poziv za izbor članova Mreže zlatnih savjetnika Ombudsmana, na koji se djeca mogu prijaviti do 20. oktobra.

Pravo prijave imaju djeca od 11-15 godina, članstvo u Mreži je besplatno i traje tri godine. Mreža ima do 20 članova.

Osim osnovnih informacija o sebi potrebno je napisati motivaciono pismo i sastav o nekom ljudskom (dječjem) pravu, ili više njih, koje bi željeli unaprijediti.

Kroz obrazovne kampove i druženja djeci je na prilagođen i zanimljiv način obezbijeđeno učenje o ljudskim pravima i njihovoj ulozi svojevrsnih ambasadora i reprezenata mišljenja djece iz svojih škola i lokalnih zajednica.

Zlatni savjetnici Ombudsmana direktno su uključeni u rad institucije Zaštitnika tako što, kada god je to potrebno, daju predloge, sugestije i mišljenja o stvarima koje se direktno tiču djece u Crnoj Gori. Oni predstavljaju „glas djeteta“ koji je Zaštitniku neophodan prilikom sprovođenja aktivnosti na promociji, zaštiti i unapređenju prava djeteta.

Članovi Mreže mogu biti uključeni u procese donošenja zakona, propisa, strategija, akcionih planova i drugih akata koji se odnose na djecu. Prethodne dvije generacije zlatnih savjetnika učestvovale su na konferencijama i drugim skupovima na kojima su javno predstvaljani stavovi djece i institucije o aktuelnim pitanjima, a takođe su učestvovali u izradi specijalnih izvještaja Zaštitnika. Na sjednici Komiteta Ujedinjenih nacija za prava djeteta u Ženevi predstavili su svoj izvještaj o implementaciji preporuka.

Draga djeco, ukoliko ste zainteresovani da postanete dio kreativnog tima koji pomaže Ombudsmanu u promociji i zaštiti dječjih prava i da zajedno radimo na poboljšanju uslova za postizanje većeg stepena učešća djece u svim oblastima društvenog života, pogledajte uslove konkursa i prijavite se! Radujemo se novim druženjima, ciljevima i rezultatima!

Konkurs na linku: https://www.ombudsman.co.me/img-articles/34480/1601640318_javni-poziv-mreza-zlatnih-savjetnika-ombudsmana.pdf

 

Podijeli na: