Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Servisne informacije

21.10.2020
765

EKO KUTAK O PUTU CRNE GORE KA EU

Novo izdanje ekološkog magazina danas od 17.15 u cjelini je posvećeno nedavno održanom skupu o putu Crne Gore ka EU.

U ponedjeljak 12.10.2020. godine, NVO “Green home”, kao dio Koalicije 27, organizovala je online predavanje "Prioriteti u zaštiti životne sredine na putu ka Evropskoj uniji" na kome je dat presjek stanja u oblasti životne sredine, kao i pregled narednih koraka koje treba napraviti kako bi se stanje u ovoj oblasti unaprijedilo.

Povod za ovaj virtuelni susret bio je nedavno objavljeni Izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori za 2020. godinu, o poglavlju 27 - životna sredina i klimatske promjene.

Ovo specijalno izdanje Eko kutka je pripremio Saša Karajović.

Podijeli na: