Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Servisne informacije

25.01.2023
291

EKO KUTAK O OBALNOM PLANU BOKE KOTORSKE

Na početku novog izdanja ekološkog magazina donosimo izvještaj sa dvodnevne radionice o izradi Obalnog plana Boke Kotorske, koji sa domaćim ekspertima i predstavnicima državnih i lokalnih institucija pripremaju dvije agencije UNEP-a: PAP/RAC i Plan Bleu.
Slijede novosti iz Crne Gore - još uvijek traje javni uvid u koncept Prostornog plana Crne Gore do 2040. Agencija za zaštitu životne sredine povodom 15 godina rada donira sadnice maslina, a Društvo mladih ekologa Nikšić obilježava tri decenije svojih brojnih aktivnosti.
Povodom 24. januara, medjunarodnog dana reciklaže mobilnih telefona, "Komunalno Kotor" doo je do nedjelje postavilo na Benovu poseban kontejner za prikupljanje elektronskog otpada.
I na kraju najavljujemo početak globalne kampanje "Litter less plus" koju će tokom 2023. godine sprovoditi oko 100 organizacija, članica Fondacije za ekološku edukaciju.
Eko kutak koji priprema Saša Karajović, možete slušati u redovnom terminu srijedom u 17:15, a reprizno petkom od 19:30.

 

Podijeli na: