Politika

29.12.2020
2399

MAJA MRŠULJA IZABRANA ZA NOVU PREDSJEDNICU SO KOTOR

Sa 17 glasova za, 12 uzdržanih i dva protiv, za novu predsjednicu Skupštine opštine Kotor izabrana je odbornica Demokratske srpske stranke (DSS) iz Koalicije “Za budućnost Kotora”, Maja Mršulja. 

U kinu “Boka” danas u 8 i 30 počela je 4. sjednica SO Kotor. Odbornici su raspravljali i o budžetu Opštine Kotor za 2021. Tom prilikom najavljena je i izmjena dnevnog reda u vidu nekoliko novih tačaka, pa će se u skladu sa zakonskim obavezujućim rokovima, u nastavku zasijedanja najavljenog za sjutra u devet časova, između ostalog, nastaviti razmatranje  Nacrta odluke o budžetu Opštine Kotor za 2021. a biće riječi i o Predlogu odluke o izmjenama odluke o porezu na nepokretnosti. 

Novoizabrana predsjednica SO Kotor Maja Mršulja rođena je 01.07.1984. godine u Kotoru, gdje je završila Gimnaziju. Pravni fakultet završila je na Univerzitetu Novi Sad. Profesionalnu karijeru započela je u Osnovnom sudu u Kotoru 2012. gdje je radila do 2017. godine. Od 12. aprila 2017. do 03. septembra 2019. obavljala je posao sekretarke Skupštine opštine Kotor. Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima i govori engleski jezik. 

Po koalicionom dogovoru Maja Mršulja će na čelu Skupštine biti naredne dvije godine, a nakon nje Slobodan Bobo Lazovic iz Pokreta za promjene. 

Obrazlažući izbor predsjednice lokalnog parlamenta, odbornik Pavle Popović je u ime predlagača, koalicije “Za budućnost Kotora”, izrazio nadu da “kompetentnost i iskustvo koje Maja Mršulja posjeduje, daju za pravo da će buduća predsjednica SO Kotor ostvariti očekivane i željene rezulktate”. 

“Svečano se obavezujem da ću dužnost predsjednice SO Kotor obavljati u skladu sa Ustavom, Zakonom i Statutom Opštine Kotor, tako mi Bog pomogao”, svečano je izjavila Mršulja. 

Ona je rekla da joj pričinjava veliku čast što je “jedna od 33 jednaka predstavnika naroda u najvišem predstavničkom domu grada”. 

“Mjestu za koje su nam povjerenje dali građani Kotora da radimo najbolje što znamo i možemo za naš grad”, kazala je između ostalog Mršulja. 

Pored odbornika skupštinske većine koji su je podržali prilikom izbora na funkciju, zahvalila se i prethodnom predsjedniku SO Kotor Dejanu Vukšiću, nosiocu liste koalicije “Za budućnost Crne Gore” na lokalnim izborima u Kotoru i novoizabranom direktoru Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) “na svemu što je nesebično, predano, prijateljski, profesionalno, svih ovih prethodnih mjeseci uradio za koaliciju i za sve nas”. 

Nacrt opštinskog budžet za 2021. planiranog na iznos od 16,81 milion eura, što je za 10,45 miliona manje od prvobitnog plana, obrazložio je sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije opštine Kotor Nebojša Ilić. 

“Primarni cilj budžetske politike u vremenu nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID – 19, kako u Crnoj Gori, tako i na globalnom nivou, kada su ekonomske aktivnosti ograničene u cilju stavljanja pod kontrolu pandemije, ogledaju se u drastičnom smanjenju prihoda budžeta u dijelu lokalnih prihoda u odnosu na prethodne godine, što je uzrokovalo potrebu za revidiranjem budžetske potrošnje. Ukupni primici sa početnim depozitom budžeta Opštine Kotor za 2021. planiraju se u iznosu od 16.809.000 EUR, što je 38 % manje u odnosu na 2020. godinu”, kazao je Ilić. 

On je precizirao da je smanjenje budžeta evidentno u izdvajanju sredstava za kapitalne izdatke (62%), a razlog je drastično smanjenje sredstava koje Opština ubira iz sopstvenih prihoda baziranih na turizmu, koji je ove godine globalno podbacio zbog pandemije. 

Ukupni primici budžeta raspoređeni su na tekuće izdatke (preko 6,3 miliona EUR), transfere (preko 4,3 miliona), otplatu duga (750.000), kapitalni budžet (preko 5,3 miliona), tekuću i stalnu budžetsku rezervu (65.000 EUR). 

Primici budžeta po vrstama i ekonomskoj klasifikaciji : porezi - 8,23 miliona, takse 300.000, naknade blizu 3,9 miliona, primici od prodaje nefinansijske imovine 900.000, od otplate kredita 35.000, sredstva prenesena iz prethodne godine 750.000, donacije 300.000 i pozajmice i krediti 500.000 EUR.    

Na rashodnoj strani “vode” kapitalni izdaci (5.348.862 EUR). Slijede  bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca ( preko tri miliona EUR), transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru (blizu 2.7 miliona), rashodi za tekuće održavanje (1.185.500)… Tekuća budžetska rezerva iznosi 50.000, a stalna 15.000 EUR.

 Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić je kazao da je u okolnostima pandemije korona-virusa teško planirati narednu godinu, a prije svega turističku sezonu. 

“S obzirom na neizvjesnost koja prati ovaj period, moraćemo se i sami prilagođavati u odnosu na dešavanja koja slijede. U mjesecima pred nama ćemo pratiti realizaciju budžeta, na strani prihoda i rashoda i u odnosu na to eventulano ulaziti u neke vrste izmjene onoga što je današnji predlog”, kazao je Jokić, dodavši da se prihvata amandmanski prelog odbornika Mlinarevića (DPS).       

 Odbornik Špiro Čučković (DPS) između ostalog je iznio primjedbe na, kako je kazao,  manjkavosti u procesu izrade budžeta, naznačivši da najavljena decentralizacija lokalne vlasti nije dovoljno implementirana u Nacrt najvažnijeg opštinskog akta. 

Ne prepoznaju se, kazao je takođe, imputi kao što je Strateški plan razvoja opštine, potrebe državnih i javnih preduzeća. 

Odbornica Ljiljana Popović Moškovi (GP URA) je konstatovala da se budžet donosi “u jednoj zaista vanrednoj situaciji”, da je cilj opstati i preživjeti, da javna preduzeća (Vodovod i Komunalno) nisu “karitasi” koje treba vječito finansirati već da moraju postati profitabilne cjeline, kao i da je sasvim realno da u 2021. može doći do novih budžetskih  rezova. “U turizmu ove godine nismo ostvarili ni 10 % od prihoda u 2019. godini”, podsjetila je Popović Moškov. 

Smatra da treba doći do izmjene Zakona o finansiranju lokalne samouprave “jer je dio poreza na dohodak građana bio diskriminatorski prema opštinama Bar, Tivat, Herceg Novi, Budva i Kotor”, koje po tom osnovu imaju 12 %, za razliku od prestonice i glavnog grada (25 %), ili opština na sjeveru (50%). 

“Po nekim procjenama, oko osam, devet, miliona EUR , koliko naši građani uplate od svojih prihoda, ovoj opštini se vraća 800.000”, kazala je Popović Moškov, naznačivši da je riječ o izvornom prihodu. 

Kazala je i da je u Opštini u periodu nakon smjene vlasti bilo političkog zapošljavanja, tako da sada za plate u administraciji treba 3,1 miliona. 

“Plate su u 2018. - 2019. bile negdje oko 2, 9 miliona. Koalicionim sporazumom smo rekli da ćemo u roku od tri mjeseca raditi sve nove sistematizacije kako bi optimizovali broj zaposlenih u Opštini. Neke rezove moramo raditi”, kazala je Popović Moškov.

Ona je precizirala da je danas u Opštini sa Direkcijom blizu 300 zaposlenih, kao i da ih je u aprilu u vrijeme smjene vlasti (na čelu sa  DPS-om, prim. aut.) bilo manje za 60.  

Odbornik DPS- Željko Avramović je iznio primjedbu na nepostojanje  radnih tijela “za čiji je izbor bilo dovoljno vremena”. 

“Ovo je po prvi put da Odbor za statut, propise i budžet, neće razmatrati ovako značajni akt. Takođe je trebalo paralelno uraditi i Plan rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora“, kazao je Avramović. 

Utisak je, kazao je dalje, da se u izradi budžeta krenulo od rashodne strane, pa se počelo sa “izmišljanjem prihoda”. 

Smatra da je trebalo uraditi realniji budžet, da je prihodna strana poprilično “naduvana”, posebno u segmentu poreza na nepokretnosti,  turističke takse, naknade za iskorišćavanje kulturnih dobara, prihoda od zakupa poslovnog prostora, ulaznica za bedeme… 

Govoreći o rashodnoj strani osvrnuo se i na izdatak za plate. “Za plate je rečeno da su smanjene za nekih 425.000, pa je pitanje da li ćemo otpuštati radnike, ili ćemo smanjiti plate”, kazao je između ostalog Avramović.

Interesovao se i za razloge smanjenja sredstava za boračku organizaciju, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu u Perastu, Crvenom krstu … 

Predsjednica SO Kotor Maja Mršulja je kazala da su radna tijela Skupštine na dnevnom redu, kao i da su sa promjenom redosleda njegovih tačaka Avramović i odbornički klub DPS bili saglasni. 

Odbornik SDP-a dr Ivan Ilić je mišljenja da je i ovako smanjen budžet realno teško ostvariv. 

Postavio je pitanje o kojim imputima i referencama se govori kada je budžet na ovaj način iskonstruisan. 

Nerealne su, smatra između ostalog dr Ilić, stavke o prihodu od zakupa prostora, naplate ulaznica na bedeme, prodaje nepokretnosti… 

“Lockdown” je i dalje izvjestan, a svjetlost na kraju tunela je vakcina. Ali, kada se vidi da u našoj zemlji otprilike 48 % populacije podržava vakcinaciju, a većina ne, onda je to za zabrinutost. Vjerovatno će u svijetu zaživjeti “kovid-pasoš” i moći će da putuje samo onaj koji ima potvrdu da je vakcinisan”, kazao je dr Ilić, naznačivši i da se pokazalo  da je velika vezanost za turističku privredu ujedno i velika manjkavost. 

Nakon što je 17. decembra ostavku na funkciju predsjednika SO Kotor podnio  novoizabrani direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Vukšić,  nosilac liste koalicije Za budućnost Crne Gore na lokalnim izborima u Kotoru, današnje zasijedanje “otvorio” je predsjednik kluba odbornika DPS-a Željko Avramović. 

Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić je zatim zatražio pauzu zbog ostalih obaveza, tako da će skupštinsko zasijedanje biti nastavljeno sjutra u devet sati, uz direktan prenos na talasima Radio Kotora, kada će dati i odgovore na odbornička pitanja.  

Povodom Predloga odluke o budžetu Opštine Kotor za 2021. godinu, odbornicima je dostavljeno i mišljenje Ministarstva rada i socijalnog staranja, koje je zatražio predsjednik opštine Vladimir Jokić.

 „Predlogom Odluke o budžetu Opštine Kotor za 2021. godinu budžet Opštine Kotor planiran je u iznosi od 16,8 miliona eura, što je za 10,45 miliona manje u odnosu na budžetski plan za 2020. godinu.

U obrazloženju dostavljenog dokumenta navedeno je da je budžet Opštine Kotor za 2021. godinu planiran u skladu sa fiskalnom politikom Vlade Crne Gore, stručnim uputstvom i smjernicama Ministarstva finansija, na osnovu zahtjeva potrošačkih jedinica, realne procjene budžetskih prihoda i mjera  ekonomske politike i budžetske pšotrošnje, sve sa ciljem ostvarivanja budžetske ravnoteže primitaka i izdataka. Primarni cilj budžetske politike u vremenu nepovoljne epidemiološke situacije, uzrokovane pandemijom virusa COVID 19, je uspostavljanje održivog sistema finansiranja Opštine Kotor, što će se postići značajnim revidiranjem i smanjenjem budžetske potrošnje u odnosu na 2020. godinu.

U planiranim primicima budžeta Opštine Kotor za 2021. godinu najveće učešće imaju porezi koji čine 48,96 odsto ukupnog budžeta. Kada su u pitanju planirani izdaci, najveće učešće odnosi se na kapitalne izdatke koji čine 31,82 odsto ukupnog budžeta.

U odnosu na plan budžeta Opštine Kotor za 2020. godinu na prihodnoj strani budžeta Opštine Kotor za 2021. godinu značajnije smanjenje planirano je na poziciji sredstava prenesenih iz prethodne godine, koja su smanjena za 4,30 miliona eura, primitaka od prodaje nefinansijske imovine, smanjenih za 2,79 miliona eura i ostalih prihoda (prihoda od katama, novčanih kazni, zakupa poslovnog prostora i sl.), koji su smanjeni za 2,02 miliona eura. U obrazloženju  kao razlog smanjenja iznosa sredstava koja će se prenijeti u narednu godinu, naodi se da je 5,64 miliona eura tih sredstava u 2020. godini utrošeno za realizaciju kapitalnih projekata.

Planirano smanjenje prihoda od prodaje nefinansijske imovine posledica je slabije zainteresovanosti potencijalnih kupaca za otkup imovine na teritoriji Opštine Kotor.

Kod ostalih prihoda, najveće odstupanje u odnosu na plan budžeta iz 2020. godine evidentno je kod prihoda od zakupa poslovnog prostora i kod prihoda od naplate ulaznica za bedeme, s obzirom da je naplata ovih prihoda direktno vezana za turističku djelatnost.

Na rashodnoj strani budžeta Opštine Kotor za 2021. godinu u odnosu na budžet za 2020.

godinu, planirano je značajno smanjenje kapitalnih izdataka i to za 8,93 miliona eura.

Razlog smanjenja kapitalnih izdataka, sa jedne strane je uslovljen padom naplate lokalnih prihoda iz čijih izvora bi se mogli finansirati kapitalni izdaci, a sa druge strane, kapitalni budžet u 2021. godini najvećim dijelom odnosio se na kupovinu imovine u vlasništvu „Jugopetrola“ Podgorica (zemljišta sa pripadajućim objektima u Škaljarima i privrednoj zoni) i razmjenu dijela tako kupljene imovine u privrednoj zoni sa „CEDIS“ AD Podgorica“, stoji između ostalog u mišljenju koje potpisuje ministar finansasija i socijalnog staranja  Milojko Spajić. 

Prethodno, a nakon verifikacije novih odbornika na početku Skupštine, na predlog odbornika Ilije Mlinarevića (DPS) minutom ćutanja je odata poštu preminulim sugrađankama i sugrađanima od posljedica korona virusa. 

Pored predloga nacrta budžeta Opštine za 2021. i Predloga odluke o izmjenama odluke o porezu na nepokretnosti, nove tačke u odnosu na prethodno dostavljen dnevni red su: 

Predlog odluke o dvanju saglasnosti na odluku Odbora direktora o donošenju programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2021. PPO Tivat 

Predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku Odbora direktora o utvrđivanju cjenovnika javnog snabdijevanja, prihvatanja i odvođenja otpadnih voda za 2021. godinu DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. 

Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku odbora direktora o utvrđivanju predloga cijena – usluga za upravljanje komunalnim otpadnim vodama PPO Tivat.

Prethodno je za dnevni red najavljeno:

Predlog Rješenja o imenovanju Odbora za finansije, privredu i razvoj
Predlog Rješenja o imenovanju Odbora za planiranje, uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost
Predlog Rješenja o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti
Predlog Rješenja o imenovanju Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
Predlog Rješenja o imenovanju Odbora za vjerska pitanja
Predlog Rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju Odbora za statut i propise
Predlog Rješenja o imenovanju Savjeta za ravnopravnost polova
Predlog Rješenja o imenovanju Savjeta za zaštitu životne sredine
Predlog Rješenja o imenovanju Savjeta za predstavke i pritužbe
Predlog Rješenja o imenovanju odbornika koji će obavljati vjenčanja u ime Predjednika Opštine
Predlog Rješenja o razrješenju članova Odbora direktora DOO „Komunalno Kotor“
Predlog Rješenja o imenovanju članova Odbora direktora DOO „Komunalno Kotor“
Predlog Rješenja o razrješenju članova Odbora direktora DOO „Vodovod i kanalizacija Kotor“
Predlog Rješenja o imenovanju članova Odbora direktora DOO „Vodovod i kanalizacija Kotor“
Predlog Rješenja o razrješenju članova Odbora direktora DOO „Lovanja“
Predlog Rješenja o imenovanju članova Odbora direktora DOO „Lovanja“
Predlog Rješenja o razrješenju članova Savjeta JU Kulturni centar „NIkola Đurković“
Predlog Rješenja o imenovanju članova Savjeta JU Kulturni centar „NIkola Đurković“
Predlog Rješenja o razrješenju članova Savjeta OJU „Muzeji“ Kotor
Predlog Rješenja o imenovanju članova Savjeta OJU „Muzeji“ Kotor
Predlog Zaključka o održavanju vanredne Skupštine akcionara „Luka Kotor“ AD, sa imenovanjem članova Odbora direktora „Luka Kotor“AD
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10kV kablovskog voda od MBTS 10/0,4 kV „ Dražin Vrt“ do MBTS 10/0,4 kV „Orahovac 2“, region 5 (K.O. Orahovac I, K.O.Orahovac II- Kotor)
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10kV kablovskog voda od MBTS 10/0,4 kV „Jadran Perast“ do MBTS 10/0,4 kV“Dražin Vrt“, Region 5 (K.O.Perast, K.O.Orahovac II- Kotor)
Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju trafostanice NDTS 10/0,4 kV 1x630 kVA „Strp“ sa uklapanjem u VN i NN mrežu- Region 5 (Strp, Kotor)
Pred odbornicima gradske skupštine biće i Predlog Odluke o budžetu opštine Kotor za 2021. godinu, te Predlog Odluke o izmjeni Odluke o porezu na nepokretnosti. Uslijediće    odbornička pitanja i odgovori.

Povučene su tačke :

Predlog Rješenja o imenovanju Savjeta za davanje predloga naziva naselja, trgova i ulica na teritoriji opštine Kotor

Predlog Rješenja o imenovanju Savjeta za bezbjednost saobraćaja

Radio Kotor će sjutra od devet časova direktno prenositi nastavak 4. sjednice gradskog parlamenta.

Podijeli na: