Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Kultura

27.09.2023
473

ZNANJE JE COOLTURA-PRILIKA ZA MLADE IZ BUDVE KOTORA I HERCEG NOVOG

Počeo je  novi projekat Društva za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru – „Znanje je COOLtura! Povećanje stručnih kompetencija mladih u kulturi“, koji se realizuje do kraja maja 2024. u partnerstvu sa Centrom za proučavanje i zaštitu kulturnog nasljeđa Crne Gore iz Budve. Tokom narednih deset mjeseci, mladi iz Budve, Kotora i Herceg Novog dobiće jedinstvenu priliku da usavrše poslovne vještine koje će im pomoći pri zaposlenju u oblasti kulture.

Na javnoj prezentaciji projekta, održanoj 25. septembra u Omladinskom klubu Budva, koordinator projekta i izvršni direktor Društva „Bauo“, Dušan Medin, predstavio je  projekat, sve njegove faze i aktivnosti. Istakao je da se opšti cilj projekta odnosi na povećanje stepena zapošljivosti mladih u sektoru kulture, što podrazumijeva osnaživanje mladih kako za posao kod poslodavca, tako i da pokrenu sopstvene biznise kroz samozapošljavanje. Dodao je i da specifični cilj projekta podrazumijeva unapređenje stručnih kompetencija neophodnih za povećanje zapošljivosti mladih u sektoru kulture. Kako bi se projekat implementirao, neophodno je da se realizuje jedna od ključnih projektnih aktivnosti – program 10 dvodnevnih obuka u Budvi za po 10 mladih iz Budve, Kotora i Herceg Novog, u periodu oktobar 2023 – februar 2024. godine (dvije obuke mjesečno u Budvi), što je predstavljeno u nastavku programa večeri.

Zajedno sa pomoćnicom koordinatora, Milom Medin, bliže je predstavljen nedavno otvoreni javni poziv za trenere/ice koji/e će držati 10 dvodnevnih obuka. Teme obuka su sljedeće: 1. „Od ideje do projekta“, obuka o tome kako u moru ideja, inspiracija i mogućnosti odabrati onu najbolju koja se kasnije može pretočiti u dobar projekat ili biznis; 2. „Finansiranje projekata“, obuka o tome gdje i kako pronaći donatora, tj. finansijsku podršku da bi dobra ideja ugledala svjetlost dana; 3. „Prijavljivanje na konkurse ministarstava“, obuka o procedurama i smjernicama kako napraviti što bolju projektnu prijavu za konkurse Ministarstva kulture i medija Crne Gore, kao i za konkurse drugih ministarstava; 4. „Prijavljivanje na konkurse opština“, obuka o procedurama i smjernicama kako napraviti što bolju projektnu prijavu za konkurse i javne pozive Opštine Budva, Opštine Kotor i Opštine Herceg Novi; 5. „Budžetiranje projekata“, obuka o tome kako napraviti dobar, racionalan i održiv budžet za projekat; 6. „Pokretanje biznisa“, obuka o tome kako sebe zaposliti i pokrenuti sopstvenu firmu, start-up i nevladinu organizaciju; 7. „Organizacija događaja“, obuka o tome na koji način se organizuju različiti kulturni, zabavni i drugi događaji; 8. „PR & marketing“, obuka o tome kako osmisliti dobar marketing plan i implementirati ga na najbolji način sa ciljem promocije u javnosti; 9. „Od CV-a do posla“, obuka o tome kako napraviti dobar CV, aplicirati za posao i ostaviti najbolji utisak na intervjuu za posao; 10. „Poslovna komunikacija“, obuka o obrascima ponašanja u radnom okruženju, ali i o emotivnoj inteligenciji i tome kako s manje stresa i nesporazuma komunicirati sa drugima.

Nikolina Ražnatović, pomoćnica koordrinatora projekta i predstavnica partnerske organizacije na projektu, Centra za proučavanje i zaštitu kulturnog nasljeđa Crne Gore iz Budve, govorila je o iskustvu njene organizacije na prošlogodišnjem projektu „Digitalne kulturne rute“, koji je realizovan u okviru ReLOaDa programa, kao i o aktivnostima kojima će doprinijeti na realizaciji ovog projekta.

Iva Bajković je govorila o saradnji Opštine Budva na ReLOaD-u, kao i o iskustvima lične saradnje na ovom programu. Takođe, istakla je značaj programa ReLOaD za lokalne civilne inicijative, poput projekta Društva za kulturni razvoj „Bauo“ koji je usmjeren na kulturu i mlade.

Aleksandra Marojević, u ime institucije domaćina Sekretarijaza za društvene djelatnosti Opštine Budva, pozdravila je sve prisutne i poželjela im dobrodošlicu, ističući usmjerenost rada Kancelarije za mlade i prevenciju bolesti zavisnosti na projekte koji, poput ovoga, doprinose profesionalnom i ličnom rastu i razvoju naših mladih sugrađana. Dodala je i da su Kancelarija, odnosno Omladinski klub Budva, otvoreni za sve slične inicijative mladih, radi kojih je i formirana.

Nakon izlaganja učesnika uslijedila je diskusija sa publikom tokom koje su bliže osvjetljeni određeni aspekti projekta.

Projekat „Znanje je COOLtura! Povećanje stručnih kompetencija mladih u kulturi“ se realizuje u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2. ReLOaD2 finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u partnerstvu sa 14 lokalnih samouprava u Crnoj Gori, među kojima su Budva, Kotor i Herceg Novi, čineći klaster „Coastal Mates“,navodi se u saopštenju Društva za kulturni razvoj "Bauo".

Podijeli na: