Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Kultura

16.01.2023
1446

PREMINUO MIRO GLAVURTIĆ

Danas je u Utrehtu u Holandiji preminuo slikar, pjesnik, izdavač, književnik, ezoterik, intelektualac Miro Glavurtić, saopštila je porodica vrsnog umjetnika.
Rođen je u Kotoru 1932. godine u pravoslavno-katoličkoj porodici, od majke Srpkinje iz Paštrovića i oca Vicka žandarmerijskog oficira Kraljevine Jugoslavije, pobornika i zaštitnika monarhizma. Po nacionalnosti je Hrvat, a po djelu, kako je izjavio, pripada srpskom likovnom stvaralaštvu i srpskoj istoriji umjetnosti.
Glavurtićevo djetinjstvo nosi stigme rata, seoba, arkadijskih pejzaža Crkvica, Orijena, Boke i nadasve misterije grada Kotora. Srednju geodetsku školu završio je u ondašnjem Titogradu, a u Beograd, koji je smatrao svojim gradom i ključnom životnom destinacijom, doselio se 1953. godine. Ubrzo po dolasku zaposlio se na Šumarskom fakultetu koji je kasnije sa uspjehom i završio. Slikarstvo je samostalno izučavao, a prvenstveno se bavio crtežom i grafikom.
Uz Leonida Šejku bio je osnivač, glavni teoretičar i kum izuzetno važne umjetničke grupe Mediala, čiji je, po Glavurtiću, estetski stav bio zasnovan na distanci od nihilističke umjetnosti i težnji ka tradiciji, ka integralnom čovjeku i novoj renesansi kojom bi se objedinile suprotnosti.
Prvi put se likovno predstavio na prvoj izložbi Mediale “Medijalna istraživanja”, priređenoj 1958, da bi potom bio učesnik svih izložbi ove umjetničke grupe. Učestvovao je na još nekoliko tematskih kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Bio je učesnik izložbe “Jugoslovensko slikarstvo VI decenije” priređene u MSU u Beogradu. Samostalno je izlagao od 1964. Priredio je petnaest izložbi, predstavljajući se svojim djelima u Beogradu, Valjevu, Zagrebu, Kotoru, Podgorici, Novom Sadu, Minhenu, Strombergu, Ženevi i izložbom u avionu DC-10 na letu Beograd – Njujork.
Radovi mu se čuvaju u beogradskom Narodnom muzeju, u Legatu Jakova Smodlake, Muzeju savremene umjetnosti, Istorijskom muzeju u Beogradu, Modernoj galeriji u Valjevu i mnogim privatnim zbirkama u zemlji i inostranstvu.
Glavurtić se osim slikarstvom zapaženo bavio teorijom umjetnosti, izdavaštvom, ezoterijom, demonologijom i literaturom. Tako je objavio više knjiga: „Glad”, u izdanju Matice srpske, „Zvekir”, u izdanju Prosvete, „Romski car”, u izdanju Otkrovenja, zatim roman „Psine”, kao i više studija demonologije „Satana” i „Pakao”. Pokrenuo je nekoliko časopisa: Mediala, Ovdje, Zapis, Stilos. Povremeno je pisao za časopise: Vidici, Delo, Književne novine, Savremenik i Politiku.
Glavurtić se 1991. izbijanjem rata preselio u Hrvatsku. Dvije decenije kasnije se, angažovanošću prijatelja danas okupljenih u Fondaciji Plavo, ponovo obreo u Beogradu uspostavljajući ratom pokidane veze i priređujući konceptualnu izložbu “Kvadratura kruga” u Galeriji “Heksalab”.

(tekst i foto: Fondacija ''Plavo'')

Podijeli na: