Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Kultura

26.05.2023
282

POMORSKI MUZEJ I GRADSKA BIBLIOTEKA U ZAJEDNIČKIM PROJEKTIMA

Četvrta Međunarodna konferencija bibliotekara, arhivista i muzeologa pod nazivom „Libraries, Archives and Museums Conference (LAM), Montenegro, 2023“ održana je 25. i 26. maja u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore „Đurđe Crnojević“ na Cetinju.

Tokom dvodnevne Konferencije, čija je tema „ Biblioteke, arhivi i muzeji u kontekstu programa zaštite, promocije i približavanja kulturne baštine široj javnosti, sadržana u Evropskim smjernicama za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja – UN Agenda 2030 za održivi razvoj”, 40-ak radova predstavili su učesnici iz Crne Gore i regiona.

Pomorski muzej Crne Gore iz Kotora i Gradska biblioteka i čitaonica Kotor već dugi niz godina zajednički realizuju projekte od značaja za promociju i popularuzaciju kulturne baštine Boke Kotorske i Crne Gore, te su Danijela Nikčević, viša bibliotekarka, Dijana Đurašković, dokumentaristkinja iz Pomorskog muzeja Crne Gore i bibliotekarske savjetnice Jelena Vukasović i Jasmina Bajo iz Gradske biblioteke i čitaonice Kotor predstavile  zajednički rad na temu ,,Djeca čuvari baštine’’.
 

Podijeli na: