Kultura

11.12.2019
595

ODRŽAN OKRUGLI STO POTENCIJALI KULTURNE BAŠTINE ZA KREIRANJE KULTURNIH RUTA CRNE GORE

Okrugli sto pod nazivom „Potencijali kulturne baštine za kreiranje kulturnih ruta Crne Gore“ održan je danas u Galeriji solidarnosti. 

Skup je organizovala nevladina organizacija EXPEDITIO u okviru projekta "PUTEVIMA BAŠTINE - potencijali kulturne baštine za kreiranje kulturnih ruta Crne Gore", koji je podržan od strane Ministarstva kulture u okviru javnog konkursa za dodjelu finansijskih sredstava za projekte/programe nevladinih organizacija "Raznolikost izraza nezavisne kulturne scene".

Prisutne je ispred organizatora pozdravila Aleksandra Kapetanović koja je istakla da projekat PUTEVIMA BAŠTINE ima za cilj unaprjeđenje prezentacije nepokretne kulturne baštine, a takođe i poboljšanje turističke ponude u Crnoj Gori kroz afirmaciju kulturne baštine kao potencijala za kreiranje nacionalnih kulturnih ruta ali i za priključenje regionalnim i Evropskim kulturnim rutama.

Kulturne rute koje su vezane za kulturnu baštinu i turizam predstavljaju tematske turističke rute, koje nekada mogu biti vezane fizički ali često budu mreža sličnih turističkih lokaliteta.

Njima se već duži niz godina na međunarodnom nivou bave organizacije koje djeluju na polju kulturne baštine i turizma. ICOMOS, Međunarodni savjet za spomenike i spomenička obilježja ima čak i povelju o kulturnim rutama koja je donijeta 2008. godine i koja jasno definiše kriterijume kulturnih ruta”, pojasnila je Kapetanović.

O inicijativama koje su vezane za ovu oblast u Crnoj Gori govorila je predstavnica Ministarstva kulture Tijana Vujović.

,,Kulturna raznolikost i identitetska raznolikost Crne Gore napočito su vidljive kod lokalnih zajednica koje svoju istoriju i tradiciju baštine u ruralnim područjima. Različite ruralne zajednice imaju i različite kulturne specifičnosti što uslovljava posebno pristup u njihovoj turističkoj valorizaciji. Najveći broj lokaliteta koji su podržani kroz program Kulturne rute Savjeta Evrope, nalaze se na našem području, koje su kroz međunarodne mehanizme zaštite i promocije koje ovaj program nudi, uspjele da unaprijede turističku ponudu. Ministarstvo kulture kroz saradnju sa partnerima na lokalnom i međunarodnom nivou je prepoznalo da lokalne zajednice u Crnoj Gori imaju najviše potencijala za uključivanje u rute maslinovog drveta i rute vina”, kazala je između ostalog Vujović. Na okruglom stolu  NVO EXPEDITIO  je predstavila rezultate projekta PUTEVIMA BAŠTINE, uključujući i prepoznate potencijale kulturne baštine za kreiranje kulturnih ruta kao i publikacije koje su štampane u okviru edicije Kulturne rute Crne Gore.Na okruglom stolu osim predstavnice Ministarstva kulture Crne Gore Tijane Vujović, govorile su Snežana Derviškadić i Milena Filipović - predstavnice Savjeta za regionalnu saradnju i Svetlana Vujačić iz Centra za inicijative iz oblasti održivog turizma .Nakon navedenih prezentacija uslijedila je diskusija o potencijalima kulturne baštine za kreiranje nacionalnih kulturnih ruta u Crnoj Gori kao i o sljedećim koracima na ovom polju.

Podijeli na: