Kultura

07.04.2021
718

KULTURNI CENTAR DA BUDE PREPOZNAT KAO KROVNA INSTITUCIJA KULTURE GRADA

U Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta na Cetinju održan je sastanak kojem su prisustvovali spoljni ekspert za resor kulture prof. dr. Dragan Koprivica , vd direktora JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor Vladimir Bujišić i član Savjeta ove ustanove prof. dr sci Darko Antović.

Na sastanku je bilo riječi o aktivnostima Kulturnog centra i pravcu razvoja ove ustanove u budućnosti.

“Kulturni centar je javna ustanova iz oblasti kulture, koja obavlja djelatnost od značaja za Opštinu Kotor, kao jedina javna ustanova kulturno-umjetničkog stvaralaštva i djelovanja u Opštini Kotor”, rečeno je tom prilikom.

Naznačeno je das u najznačajnije manifestacije koje Kulturni centar organizuje Tradicionalni zimski kotorski karneval i Bokeljska noć.

“Navedene manifestacije su tradicionalne i izuzetno značajne za turističku ponudu Kotora, ali je upitno koliko bi trebalo da predstavljati srž djelovanja jedne ustanove navedenog tipa, kao i da li bi uopšte trebalo da budu organizovane od strane Kulturnog centra u Kotoru, s obzirom na činjenicu da je riječ o manifestacijama pretežno pučko - turističkog karaktera”, stoji u saopštenju.

Predstavnici Kulturnog centra su istakli i da su neke od manifestacija pozorišnog i muzičkog tipa, “za koje bi bilo sasvim prirodno da mu pripadaju u organizacionom smislu”, izuzete iz spektra njegovih aktivnosti.

“Prvenstveno je riječ o pojedinim segmentima KotorArt-a - Kotorskom festivalu pozorišta za djecu i još nekim, vezanim za ljetnja muzička dešavanja. Ukazano je i na činjenicu da je osnivač Kotorskog festivala pozorišta za djecu 1993. godine bio Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor.  

Godine 2003. Opština Kotor je osnovala Fondaciju Kotorski festival pozorišta za djecu, čiji je cilj unapređenje i afirmisanje festivala, što je u datom momentu možda i bio opravdan potez. Imajući u vidu sadašnji broj zaposlenih u Kulturnom centru smatramo da bi on mogao odgovoriti zahtjevima organizacije Festivala i time opravdati sredstva uložena u finansiranje njegovog rada, kao i sam značaj koji kao ustanova kulture treba da ima”, stoji u saopštenju.

Tokom razgovora ukazano je na činjenicu da je “jedan od ciljeva Kulturnog centra vođenje računa o kulturnim potrebama lokalnog stanovništva, kao i da se nekim od veoma važnih oblika kulturnog života u Opštini sada bave nevladine organizacije, koje svoju djelatnost težišno obavljaju zahvaljujući sredstvima Opštine”. 

“Stoga su predstavnici Kulturnog centra "Nikola Đurković" ukazali na realnu potrebu da se opravdano i ozbiljno razmotri mogućnosti vraćanja Kotorskog festivala pozorišta za djecu pod organizaciju Kulturnog centra “Nikola Đurković” Kotor. Pošto je osnivač Fondacije Opština Kotor, navedena mogućnost se nameće kao logična i opravdana, tim prije što je Kulturni centar od samog početka vrlo uspješno i organizovao Dječiji festival, uz to sa manjim brojem zaposlenih od trenutnog. Povratkom Festivala pod okrilje Kulturnog centra dao bi se doprinos unapređenju znanja i kapaciteta zaposlenih u ustanovi. Od posebne važnosti bi bilo i što bi Opština Kotor, kao osnivač Kulturnog centra, imala detaljniji uvid u programsku i finansijsku djelatnost Festivala.

Svakako, ovakav vid rada Centra trebalo bi da prati i pomoć pojedinih upravljačih struktura Opštine, na prvom mjestu Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, kao i Turističke organizacije Kotora.

Uz sve navedeno, istaknuto je i da bi, s obzirom na evidentan pad kvaliteta izabranih predstava glavnog programa na Festivalu, što vodi gubitku publike, dosta toga trebalo promijeniti. Pritom bi se pridala velika važnost i radu na utvrđivanju stvarnih kulturnih potreba stanovnika Kotora, i stvarnih kulturnih potreba ciljnih turističkih grupa, čime bi se utvrdile osnovne kulturne politike Opštine Kotor, a samim tim i Kulturnog centra "Nikola Đurković". Od velike pomoći bilo bi i to što pojedini zaposleni u Centru već godinama pružaju podršku radu Festivala, a prostorni kapaciteti, koji se od početka koriste za rad Festivala, u vlasništvu su Kulturnog centra.

Ovakvom organizacijom došlo bi se do bolje i potpunije kontrole finansijskog poslovanja i koncentracije finansijskih sredstava u zvaničnoj ustanovi čiji je osnivač Opština Kotor.

Predstavnici JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor, vd direktora, Vladimir Bujišić, i član savjeta Kulturnog centra prof. dr sci Darko Antović, naglasili su i da bi se predloženim promjenama Kulturni centar vratio na put i mjesto krovne kulturne ustanove u svom gradu, pri čemu bi se jačali njegovi organizacioni kapaciteti i programski sadržaj, a Centar više ne bi bio samo prostorni, organizacioni i uslužni servis drugih organizacija.

Ako bi se i nadalje prihvatala dominacija nevladinih organizacija na polju kulturnih dešavanja u Kotoru, time bi se iskazala i nemoć, neorganizovanost, kao i pogrešan stav da Kulturni centar posjeduje male profesionalne kapacitete, a ima i više nego dovoljan broj zaposlenih, pritom sa dugogodišnjim radnim iskustvom, i redovno je finansiran iz budžeta Opštine.

Na kraju razgovora prof. dr Dragan Koprivica dao je podršku daljim nastojanjima Kulturnog centra "Nikola Đurković" Kotor u prepoznavanju identiteta ove ustanove kao krovne institucije kulture grada, uz očekivanja da će resorno Ministarstvo podržati takav proces. Koprivica je izrazio i stav da bi državne i opštinske ustanove kulture trebalo da imaju veći značaj u oblasti zbog koje su i osnovane, jer se i finansiraju iz državnog i lokalnog budžeta”, saopšteno je iz Kulturnog centra.

Podijeli na: