Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Kultura

12.02.2024
368

KONKURS KC ZA UČEŠĆE NA VII FESTIVALU SVJETLOSTI ZASJAĆE PALACI

Kulturni centar ,,Nikola Đurković” priprema tradicionalnu međunarodnu likovnu manifestaciju  VII Festival svjetlosti ,,Zasjaće palaci'', koja će se održati  14. i 15. juna 2024. 

Na Festivalu svjetlosti ,,Zasjaće palaci” biće projektovane petominutne audio-vizuelne prezentacije akademskih umjetnika na fasade  Starog grada Kotora, jednog od najljepših srednjovjekovnih gradova Mediterana. 

Audio-vizuelna prezentacija jednog umjetnika, ili svojevrsna samostalna izložba na otvorenom, podrazumjeva najprije pozdravnu riječ umjetnika, tridesetak fotografija njegovih radova, kratku biografiju i muzičku podlogu. 

Festival će se održati na Trgu od Oružja.   

Umjetnici zainteresovani za učešće na VII Festivalu svjetlosti ,,Zasjaće palaci'' treba da dostave: 

- 20-30 fotografija svojih radova - neophodno je fotografisati  umjetničke radove u totalu i to u Jpg formatu 300 DPI.... .

- Kratak CV sa kontakt podacima 

- Kratak video  snimak (5-7 sekundi) na kome se umjetnik predstavi, kaže odakle je i eventualno pozdravi publiku ili Festival svjetlosti (nije obavezno).

Navedeni materijal treba dostaviti na  mail adresu: gradskagalerija@gmail.com, najkasnije do 1. aprila t. g. I to preko wetransfera. 

Nakon prijema materijala, selektor Festivala (istoričar umjetnosti)  2. aprila t.g. će odabrati umjetnike koji će učestvovati na VII Festivalu svjetlosti ,,Zasjaće palaci”.

 

Podijeli na: