Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Ekonomija

27.04.2023
251

SISTEM KOJI PRATI SVAKU KAP

U toku je realizacija Projekta unapređenje funkcionisanja vodovodnog sistema u dijelu kontinuiranog monitoringa protoka i pritiska.

“Vodovod i Kanalizacija Kotor” d.o.o. počela je sa ugradnjom mjerno informacionih uređaja za prikupljanje podataka sa mjerača protoka i vodomjera.

Primjenom mjerno informacionog uređaja za prikupljanje podataka kod velikih potrošača (hoteli, bolnice, veliki poslovni objekti...), i montaža na mjerače protoka ili vodomjere u zonama vršimo kontinuirani monitoring potrošnje, kao i praćenje gubitaka.

(“Vodovod i Kanalizacija Kotor” d.o.o.)

 

Podijeli na: