Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Ekonomija

24.10.2023
1451

SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE: RADOVI U GORNJEM GRBLJU

Iz opštinskog Sekretarijata za investicije informišu o radovima koji su završeni na području Gornjeg Grblja, kao i o investicijma koje su u toku.   

Kako je saopšteno danas Radio Kotoru, završena je sanacija nestabilne stijenske mase Gradac u Nalježićima, a radovi su podrazumijevali stabilizovanje stijenske mase koja je godinama predstavljala opasnost za mještane. Nakon sanacije, lokalni put je proširen na 6 metara. Vrijednost radova je 280.000,00 eura sa PDV-om, a izvođač je bila firma “Piros” DOO iz Podgorice.

Saniran je put od kuća Odža do stare česme u Šišićima.  Proširen je put na 5.5 metara dužine 500 metara, sanirani su atmosferski kanali i odvodi. Vrijednost radova je 250.000,00 eura sa pdv-om, a izvođač je firma “Betonimx” DOO iz Budve.
Iz Sekretarijata napominju i da je saniran put u Gornjem Dubu, u dužini od 250 metara. Prethodno je obavljen iskop  nekvalitetnog materijala, potom su uslijedili zamjena tla i asfaltiranje puta u širini od 4 metra. Vrijednost ovih radova je bila 25.000 eura sa PDV-om, izvodila ih je podgorička firma “Asfalt beton” DOO.
Od završenih radova su i oni na sanaciji puta u Sutvari, u dužini od cca 100 metara, a podrazumijevali su asfaltiranje proširene dionice kod kuća Vukšića u širini od 6 metara. Vrijednost radova, čiji je izvođač  bio “Asfalt beton” DOO iz Podgorice, iznosi 15.000 eura sa PDV-om.
Osim pomenutog, izgrađen je i potporni zid ispod crkve sv. Varvare u Sutvari. Vrijednost tih radova je 10.000,00 eura sa PDV-om, a izvođač je bila firma “Consis” DOO iz Budve.
Uređen je plato i parking prostor ispred sabornog hrama sv. Trojice i crkve sv. Nikole na Pelinskoj Rudini. Saobraćajnica je proširena na 6 metara, a parking prostor na 5.2 metra. Ukupna dužina saobraćajnice je 125 metara. Vrijednost ugovorenih radova je 63.000,00 eura sa PDV-om, a izvošač radova je bila firma “Fidas” DOO iz Podgorice. Asfaltirana je proširena saobraćajnica ispred sabornog hrama sv. Trojice i crkve sv. Nikole na Pelinskoj rudini. Vrijednost radova je 25.000,00 sa PDV-om, izvođač je “Asfalt beton”.
Iz Sekretarijata za investicije Opštine Kotor dodaju da su u prethodnom periodu izvođena geološka istraživanja na više lokacija.
U pitanju je Popova ulica, radi izrade glavnog projekta sanacije klizišta kod starog austrougarskog zida (radove je izvodila firma “Geostandard”, vrijednost istraživanja je 2 780,00 eura sa PDV-om.  
Istraživanja su obavljena u Nalježićima, za potrebe izrade glavnog projekta potpornog zida radi osiguranja saobraćajnice. Radove je izvodila ista firma, dok je vrijednost istraživanja iznosila 2 780,00 eura sa PDV-om.  
Izvođenje radova na sanaciji gornjogrbaljskog puta, od Stare Fortece, u dužini od 250 metara, počeće, najavljuju, 6. novembra ove godine, a obuhvataće proširenje puta na 5.5 metara, sanaciju atmosferskih kanala i odvoda. Vrijednost radova je 170.000,00 eura sa PDV-om, a izvođač je firma “Fidas” DOO Podgorica.
Od aktivnosti koje se tiču projektovanja, iz ovog opštinskog Sekretarijata ističu da su u toku:
-Glavni projekat saobraćajnice od Stare Foretece do Brijesta, kroz selo Dub. Projekat izrađuje firma “Ding” DOO Podgorica, cijena projekta je 8.530,00 eura sa PDV-om.   (300 metara je isprojektovano, ostatak projektovanja je u toku. Izrada projekta očekuje se do kraja oktobra)  
- Završen je glavni projekat saobraćajnice (u vidu izgradnje potpornog zida) u Nalježićima. Projekat je izradila firma “Optimus” DOO Podgorica. Cijena projekta je 1,570,00 eura sa PDV-om.
- Završen je glavni projekat sanacije saobraćajnice i klizišta (u vidu izgradnje potpornog zida) u Popovoj ulici. Projekat je izradila firma “Optimus” DOO Podgorica. Cijena projekta je 1.500,00 eura bez PDV-a.
- Glavni izvođački projekat saobraćajnice od kuće Marića do crkve sv. Trojice na Pelinskoj Rudini u dužini od cca 800 metara. Projekat će raditi “Optimus projekt” DOO.
- Glavni izvođački projekat saobraćajnice od česme u Šišićima do kuća Miloševića u dužini od cca 200 metara. Projekat će raditi “Optimus projekt” DOO.

 (Sekretarijat za investicije Opštine Kotor)  
 

Podijeli na: