Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Ekonomija

09.02.2024
855

PREDSTAVLJEN PRVI IPARD JAVNI POZIV ZA MJERU 7 – PODRŠKA INVESTICIJAMA ZA RAZVOJ RURALNOG TURIZMA

Tekst: Biljana Marković
Foto: Radio Kotor / B.M.

U skupštinskoj sali Palate Bizanti danas je prezentovan početak informativne kampanje IPARD III programa za Crnu Goru za programski period 2021.-2027. godina, javni poziv za podršku diverzifikaviju ekonomskih aktivnosti i razvoj poslovanja.
Kampanju sprovodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Kako je saopštila savjetnica u Direktoratu za ruralni razvoj pri ovom Ministarstvu, Milena Kotlica, kroz navedeni period od Evropske unije (EU) obezbijeđeno je preko 80 miliona eura, od čega 63 miliona eura, čine sredstava EU, dok su 19 miliona eura sredstva koje je obezbijedila država Crna Gora, a u pitanju je nacionalno kofinansiranje.  

Prvi IPARD javni poziv za Mjeru 7: diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja, podmjera 7.1 Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma biće objavljen krajem februara mjeseca 2024. godine i trajaće 60 dana.

Korisnici ove mjere su fizička lica, kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u skladu sa važećim Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju, upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, najkasnije do dana objave javnog poziva i pravno lice - mikro i malo preduzeće, u skladu sa važećim Zakonom o računovodstvu osnovano ili koje posluje u ruralnim područjima, kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u skladu sa važećim Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju, upisano u Registar.

Kotlica je saopštila da kroz ovaj javni poziv postoje tri podmjere - prvi je podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma, drugi podrška preradi na gazdinstvu, gdje će registrovana poljoprivredna gazdinstava moći da učesvuju za investicije u iznosu prihvatljivih troškova od 10.000 do 30.000 eura i treća podrška razvoju zanata.

„Krenuće i promocija za mjeru 1- primarna proizvodnja i mjera 3 prerada na gazdinstvu. Ministarsvo je vrijedno radilo u proteklom periodu i sa EU kroz IPADR III obezbijedilo  sredstva za mjere koje se tiču razvoja infrastrukture i koje su u planu da se akredituju u narednom periodu. Imali smo sastanke sa predstavnicima lokalnih samouprava, jer je podrška 100 odsto EU i moći će jedna lokalna samouprava da aplicira za projekte od milion eura. Sljedeća mjera koju planiramo da akreditujemo je lider pristup“, kazala je  Kotlica.  

Sa saradnji sa Mistarstvom turizma u izradi je, navodi, vodič za korisnike mjere za ruralni turizam.

O osnovnim kriterijumima javnog poziva za podmjeru 7.1 - podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma govorila je Milica Peruničić, savjetnica u Direktoratu za plaćanje, odsjek za autorizaciju plaćanja u koju korisnik dolazi kada realizuje investiciju.   

“Korisnici ove IPARD mjere mogu biti fizička lica kao nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstava, u skladu sa važećim Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju, upisani u registar poljopreivrednih gazdinstava, najkasnije do dana objave javnog poziva. Javni poziv planiran je da se objavi krajem ovog mjeseca. Osim fizičkih lica učesnici ovog javnog poziva, to jest ove mjere, mogu biti i pravna lica, mikro i mala preduzeća i takođe najkasnije do dana objave ovog javnog poziva. Kroz ovu mjeru su prihvatljiva izgradnja i rekonstrukcija ili opremanje komplementarnih ugostiteljskih objekata za pružanje usluge smještaja iznad 600 metara nadmorske visine, nabavka novih mašina i opreme, izgradnja i rekonstrukcija ili opremanje objekata za pripremanje hrane i pića, uređenje turistričke infrastrukture, izgradnja i rekonstrukcija unutrašnjih pristupnih puteva na posjedu, nabavka opreme za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije i nabavka opreme i uređaja za tretman otpada i prečišćavanje otpadnih voda.  
Investicije koje se odnose na izgradnju novih objekata prihvatljive su samo ako korisnik pored izgradnje novih objekata realizuje investiciju u obnovljive izvore energije”, pojasnila je Peruničić.

Dodaje da su za područje iznad 600 mnd definisane sve opštine sjevernog regiona Crne Gore.

U odnosu na IPARD II i na prethodnu mjeru 7, novina u ovom pozivu je to što je obuhvaćeno i područje ispod 600 mnv za poljoprivredna gazdinstava koja se bave uzgojem vinove loze. U tom slučaju moraju ispunjavati minimalnu površinu vinograda od 0,5 hektara. Novina je i da su pod ovom mjerom uključeni i maslinari, te za sektor maslinarstva minimalna površina zasada iznosi 0,3 hektara.

“Šta se može graditi, to jest u šta se može investirati na područjima ispod 600 mnv, to je za poljoprivredna gazdinstva koja se bave uzgojem vinove loze ili maslina, odnosi se na izgradnju ili rekonstrukciju i opremanje sala za degustaciju, rekonstrukciju i opremanje isključivo komplementarnih ugostiteljskih objekata. Ono što je ključno jeste da zemljište, odnosno proizvodne površine moraju biti registrovane u Registar poljoprivrednih gazdinstava i u sistemu za identifikaciju zemljišnih parcela najkasnije do dana podnošenjea zahtjeva za podršku”, precizirala je ona.      

Podržavaće se investicija čija ukupna vrijednost prihvatljivih troškova iznosi od 10.000 eura do 200.000 eura (nije uključen PDV). 

Na skupu je govorila i Ivana Jovanović, zadužena za ugovaranje projekata u Direktoratu za ruralni razvoj. U ime Opštine Kotor prisustvovala je Katarina Šovran, iz Sekretarijata za preduzetništvo, komunalne poslove i saobraćaj.      

Podijeli na: