Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Ekonomija

03.04.2023
412

POZIV ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE

Lokalne samouprave Kotor, Budva i Herceg Novi i projekat ReLOaD pozivaju zainteresovane nevladine organizacije sa teritorije ovih opština da daju svoje komentare, predloge i sugestije na Sektorsku analizu za utvrđivanje prioritetnih oblasti od javnog interesa u kojima će se pružiti finansijska podrška za realizaciju projekata nevladinih organizacija iz  budžeta ReLOaD 2 projekta u 2023. godini  u okviru klastera „Coastal Mates“  - Kotor, Budva i Herceg-Novi, koja je prilog ovom pozivu. 

Molimo Vas da Vaše predloge i sugestije dostavite u pisanoj formi putem e-maila: katica.brkanovic@kotor.me ili preko Građanskog biroa Opštine Kotor, najkasnije do 06.04.2023. godine. 

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) zvanično je počeo sa realizacijom 1. januara 2021. godine, kao nastavak prethodne faze ReLOaD programa koja je uspješno završena u decembru 2020. godine. Program će biti realizovan u šest zemalja i teritorija Zapadnog Balkana tokom naredne četiri godine. ReLOaD2 finansira Evropska unija iz sredstava Multi-Country Civil Society Facility, uz kofinansiranje UNDP-a i lokalnih samouprava koje će biti obuhvaćene programom.

Sektorsku analizu možete pogledati na linku:

https://www.kotor.me/me/sekretarijat-za-kulturu-sport-i-dru%C5%A1tvene-djelatnosti/poziv-za-nevladine-organizacije/

Podijeli na: