Ekonomija

22.11.2021
95

PODRŠKA ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA

Evropska banka za obnovu i razvoj i Vlada Crne Gore danas počinju rad na drugoj fazi za uspostavljanje Kreditno-garantnog fonda. Pokretanje druge faze zasnovano je na uspešnoj realizaciji prve faze, koja je potvrdila održivost fonda i utvrdila njegove ključne specifikacije i zahtjeve.

Kreditno garantni fond će omogućiti bankarskom sektoru da obnovi i poveća svoje kreditne kapacitete za mala i srednja preduzeća, koja su posebno pogođena pandemijom Covid-19 čime će im pružiti lakši pristup finansijama, i stimulisati održivi dugoročni razvoj crnogorske privrede.
Mikro, mala i srednja preduzeća predstavljaju okosnicu crnogorske ekonomije, čineći 99,8 odsto preduzeća i više od polovine crnogorskog BDP-a.
Događaju koji je održan danas povodom početka druge faze prisustvovali su predstavnici Vlade, EBRD-a i konsultanti Crimson Capitala.
Jakov Milatović, ministar ekonomskog razvoja otvorio je današnji događaj i kazao da ga raduje što je veliki dio aktivnosti na uspostavljanju Kreditno-garantnog fonda uspješno realizovan i istakao značaj koji ovaj fond ima za crnogorsku privredu.
“U prethodnom periodu, uz tehničku pomoć i podršku naših prijatelja iz Evropske banke za obnovu i razoj (EBRD) intenzivno je sproveden niz aktivnosti kako bi se Kreditno -garantni fond što prije stavio u funkciju što govori o posvećenosti Vlade kada je u pitanju uspostavljanje ove institucije.
“Prva faza aktivnosti je uspješno realizovana. Urađen je Okvir i mapa puta za uspostavljanje Kreditno - garantnog fonda Crne Gore koji uključuje i rad na nacrtu Zakona o ovoj instituciji, koji se oslanja na najbolje međunarodne prakse, iskustva iz drugih KGF-a širom svijeta, direktive Evropske komisije, pravni i regulatorni okvir Crne Gore, te specifičnosti crnogorskog poslovnog i finansijskog sektora, i podsjetio da je Vlada predlogom budžeta za 2022. godinu opredijelila skoro 11 miliona eura za operacionalizaciju fonda.
“Fond će pružiti povoljnije finansiranje u vremenima krize, i biće dugoročan partner našoj privredi na putu razvoja i unapređenja biznisa, a država će omogućiti da do finansiranja dođu i startapovi, žene preduzetnice, kao i svi potencijalni preduzetnici sa dobrom biznis idejom i zajedno sa onima koji već posluju, opstanu na tržištu i postanu konkurentni.”
Remon Zakaria, šef EBRD za Crnu Goru, kazao je; „Početkom druge faze tehničke saradnje sa EBRD, Crna Gora je bliža nego ikada uspostavljanju dugoročnog i održivog Kreditno-garantnog fonda. Zadovoljstvo mi je što preuzimam ulogu šefa EBRD-a Crne Gore u ovom važnom trenutku za državu i njenu poslovnu zajednicu. Uspješan rad na prvoj fazi tokom ljeta pružio je snažne temelje za sledeću fazu implementacije. Ovaj fond će podržati zemlju u njenim naporima za oporavak od Covid-19 i poboljšati pristup finansijama za lokalne preduzetnike i MMSP.
Zaključeno je da će razvojna komponenta koju donosi Kreditno-garantni fond pospješiti i diversifikovati crnogorsku ekonomiju, a bankama stvoriti siguran okvir za buduću saradnju.
 
Saopštenje - Ministarstvo ekonomskog razvoja
 

Podijeli na: