Ekonomija

31.08.2021
100

PEKARI ZADOVOLJNI DOGOVOROM O CIJENI OSNOVNOG HLJEBA

Grupacija proizvođača pekarskih proizvoda na sjednici je razmatrala Preporuke Vlade proizvođačima hljeba i trgovačkim lancima, koje su u skadu sa Odlukom o određivanju maksimalne maloprodajne cijene pšeničnog bijelog hljeba.

Preporuke Vlade su urađene uz saglasnost predstavnika pekarske industrije i trgovačkih lanaca, jer je bilo neophodno obezbijediti da zadržavanje cijene vekne osnovne vrste hljeba na nivou od 50 centi a ne ugrozi poslovanje ova dva sektora. Preporukama je definisano da proizvođačka cijena hljeba ne može biti veća od 42 centa po vekni, a marže trgovaca od 17 %. Takođe je utvrđena valuta plaćanja ne duže od 30 dana, pri čemu je neophodno obezbijediti kontinuirano snabdijevanje ovom vrstom hljeba. Cijene će važiti od 1. septembra.

Članovi Grupacije su saglasni sa preporukama Vlade u vezi određivanja maksimalne cijene i maksimalne marže na osnovnu vrstu hljeba i zahvaljuju predstavnicima Ministarstva ekonomskog razvoja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva finansija i socijalnog staranja i Privrednoj komori koji su uložili dodatne napore da preporukama sačuvaju kako pekarski i trgovinski sektor, tako i životni standard stanovništva u uslovima kada sve cijene osnovnih životnih namirnica imaju značajan trend rasta.

Takođe je zaključeno da implementacijom ovih preporuka predstavnici pekarske industrije i trgovine pokazuju visok stepen društvene odgovornosti.

 (Privredna komora Crne Gore) 

Podijeli na: