Ekonomija

03.06.2022
336

OBAVJEŠTENJE ZA FIZIČKA LICA KOJA SU OBVEZNICI POREZA NA NEPOKRETNOST I TURISTIČKE TAKSE

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor obavještava fizička lica koja su obveznici poreza na nepokretnost i turističke takse, da je Sekretarijat donio rješenja kojima je utvrdio visinu poreza na nepokretnost i turističke takse za 2022. godinu.

Navedena rješenja mogu se preuzeti u Građanskom birou Opštine Kotor, Stari grad 317, gdje se može izvršiti i uplata utvrđenih obaveza, kao i sa portala E porez koji se nalazi na sajtu Opštine Kotor.

Distribucija rješenja na adrese poreskih obveznika obavljaće se u narednom vremenskom periodu.

U skladu sa Zakonom o porezu na nepokretnost, porez se plaća u dvije jednake rate, od kojih prva dospijeva 30. juna, a druga 31.oktobra 2022 godine.

U skladu sa Zakonom o turističkim organizacijama i Zakonom o poreskoj administraciji, turistička taksa se plaća u roku od 10 dana od dana uručenja rješenja.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na sljedeći način: 

- u Građanskom birou Opštine Kotor

- preko kontakt telefona: za porez na nepokretnost broj +382(0)32 322-396 ili 325-860, za turističku taksu +382(0)32 326-246,

-kao i preko službenog maila: lokalni.prihodi@kotor.me 

Takođe, ovim putem Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije poziva sve poreske obveznike poreza na nepokretnost i turističke takse koji nisu platili obaveze iz ranijih obračunskih perioda, da iste izmire u što kraćem roku kako bi izbjegli postupak pokretanja prinudne naplate.


Saopštenje - Kabinet predsjednika Opštine Kotor

 

Podijeli na: