Ekonomija

19.01.2020
296

KOTOR U KATEGORIJI NATPROSJEČNO RAZVIJENIH OPŠTINA

Sa indeksom 118,73 Kotor je u kategoriji natrposječno razvijenih opština u Crnoj Gori, podaci su sa nove liste stepena razvijenosti crnogorskih opština Ministarstva ekonomije, prema kojoj se dijeli novac iz Egalizacionog fonda.

Kako prenosi portal Vijesti, srednji indeks je 100 i on predstavlja prosjek razvijenosti crnogorskih opština, pa opštine koje imaju indeks iznad stotinu spadaju u natprosječno razvijene. Indeks razvijenostu Budve je što znači da je ona za 56,71 odsto razvijenija od prosjeka.

Ispod prosjeka 17 opština

Svega šest opština ima indeks iznad 100, dok je preostalih 17 razvijeno manje od prosjeka.

Osim Budve sa najvećim indeksom 156,71 i Kotora, među razvijenim opština su Tivat sa indeksom od 133,59, Podgorica sa 122,11, Herceg Novi sa 115,17 i Bar sa indeksom od 100,36.

Opštine koje imaju indeks razvijenosti iznad 100 nemaju pravo na rapospodjelu novca iz Egalizacionog fonda, dok se ostalima on dijeli prema formuli koja zavisi i od broja stanovnika i prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica po stanovniku.

(Foto - internet)

Podijeli na: