Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Ekonomija

30.05.2023
704

JAVNI UVID ZA PROJEKAT IZGRADNJE OBJEKTA

Saopštenje opštinskog Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine:
„Javni uvid u zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje objekta za skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda-fabrika za proizvodnju maslinovog ulja i stambeni objekat za smještaj zaposlenih, na kat. 1467/1 KO Vranovići, Opština Kotor
Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine: OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost
da je preduzeće ''Čelebić Agrar’’d.o.o. Podgorica, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje objekta za skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda-fabrika za proizvodnju maslinovog ulja i stambeni objekat za smještaj zaposlenih, na kat. 1467/1 KO Vranovići, Opština Kotor.
U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova. Dokumentaciju je moguće preuzeti sa sajta Opštine Kotor www.kotor.me
Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine i e-mail adresu: bastina@kotor.me je 06.06.2023. godine“.
(V.d. sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i  kulturne baštine, Bojana Petković,dip.inž.arh. )         
 

Podijeli na: