Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Ekonomija

15.05.2023
264

JAVNI UVID ZA PROJEKAT IZGRADNJE NOVOG GLAVNOG TRANZITNOG CJEVODA OD VERIGA DO RISNA-FAZA 1

Saopštenje opštinskog Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine:
 Javni uvid u Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat ''Vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda na Crnogorskom primorju, faza V, komponenta 2 – Izgradnja novog glavnog tranzitnog cjevovoda od Veriga do Risna-faza I (mjera KO 01)’’
Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine:
OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost
da je preduzeće ''Vodovod i kanalizacija Kotor'' d.o.o. Kotor, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat ''Vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda na Crnogorskom primorju, faza V, komponenta 2 – Izgradnja novog glavnog tranzitnog cjevovoda od Veriga do Risna-faza I (mjera KO 01)’’.
U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova. Dokumentaciju je moguće preuzeti sa sajta Opštine Kotor www.kotor.me
Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine i e-mail adresu: bastina@kotor.me je 24.05.2023. godine.
(v.d. Sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i  kulturne baštine Bojana Petković,dip.inž.arh.)   

Podijeli na: