Ekonomija

15.06.2022
115

JAVNI UVID U ELABORAT ZA ZAOBILAZNICU OKO BUDVE; JAVNA RASPRAVA U KOTORU 8. JULA

Javni uvid u Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje obilaznice oko Budve, poddionica 1.1, na lokacijama KO Gorivići, KO Pobori, KO Lastva, KO Maine, KO Brajići i KO Kuljače

Shodno članu 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) obavještavamo vas da je Ministarstvo kapitalnih investicija, Rimski trg 46, Podgorica, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje obilaznice oko Budve, poddionica 1.1, na lokacijama KO Gorivići, KO Pobori, KO Lastva, KO Maine, KO Brajići i KO Kuljače u zahvatu Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje, Opština Kotor i Opština Budva.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216 u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor i u prostorijama Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva, radnim danima od 9 do 12 časova, radnim danima od 9 do 12 časova. Elaborat je moguće preuzeti sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 12.07.2022.godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u Sali zgrade Opštine Budva dana 08.07.2022.godine u 10 časova i u palati „Bizanti“, Stari grad, Opština Kotor, dana 08.07.2022.godine, sa početkom u 13 časova.

Detalnije na sajtovima Opštine Kotor i Agencije za zaštitu životne sredine, saopštila je vd Sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i  kulturne baštine Bojana Petković, dipl.inž.arh.

 

Podijeli na: