Ekonomija

16.06.2020
292

INFO SRIJEDA U BIZNIS CENTRU

Od 1. jula ove godine, svake srijede u periodu od 8 do 11 sati, službenice Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor, biće na raspolaganju građanima-preduzetnicima za sva pitanja, savjete, informacije, u prostorijama multimedijalne sale u KC "Nikola Đurković".

Kako je saopšteno danas Radio Kotoru iz ovog sekretarijata, na ovaj način namjeravaju intenzivirati saradnju sa privatnim sektorom, koristeći prostor koji je  zamišljen kao Biznis centar i renoviran kroz projekat BACAR od strane EU.

“Preduzetnici će moći u direktnom kontaktu sa našim službenicama, dobiti informacije, iznijeti svoje probleme, dileme i mišljenja. Naime, sekretarijat je sproveo anketu za preduzetnike i rezultati su pokazali da naši preduzetnici u najvećem postotku (70,1%) ne dobijaju informacije o mogućnostima i prilikama za unaprjeđenje svog biznisa i o finansijskoj podršci koju pruža Opština Kotor (64%). Takođe preduzetnici, prema ovoj anketi, u najvećem postotku ne prepoznaju nadležni sekretarijat kao partnera (32,5%) i slabo su zadovoljni (26%), odnosno nisu zadovoljni dosadašnjom saradanjom (16,9%). Iako su svi zahtjevi i obrasci koji se podnose za naš Sekretarijat dostupni online na internet stranici Opštine Kotor, preduzetnici uglavnom nisu upoznati sa tom mogućnošću (69.35%)”, rekli su iz Sekretarijata za razvoj preduzetništva,. komunalne poslove i saobraćaj.

Na pitanje na koji način smatrate da bi se mogla poboljšati saradnja sa Opštinom Kotor-Sekretarijatom za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, preduzetnici su davali razne odgovore, ali većina odgovora se odnosila na bolju komunikaciju, razmjenu informacija i bolju saradnju.

Anketa je bila anonimna, trajala je 15 dana, sastojala se od 18 pitanja, a sprovedena je online preko aplikacije Google Forms.

Podijeli na: