Ekonomija

24.11.2021
68

GARANCIJA ZA MLADE - PRVI SASTANAK RADNE GRUPE

„Garancija za mlade“ koja se od 2013. godine realizuje u državama članicama Evropske unije,  predstavlja inkluzivnu, aktivacionu shemu koja mladim osobama treba da omogući glatku tranziciju iz obrazovanja u svet rada kao i održivu integraciju na tržište rada.  Uspostavljanjem „Garancije za mlade“ države se obavezuju da sve mlade osobe do 30 godina starosti dobiju kvalitetnu ponudu za zaposlenje, nastavak obrazovanja, pripravništvo ili učenje uz rad, u periodu od četiri mjeseca nakon što  postanu nezaposleni ili napuste obrazovni sistem. Zahvaljujući Garanciji za mlade broj mladih koji nisu zaposleni, na školovanju ili obuci (tzv. NEET), je do 2018. godine opao za 1,3 miliona, prvenstveno zbog pada broja nezaposlenih mladih ljudi sa 3,6 miliona na 2,4 miliona.

Ministarstvo ekonomskog razvoja (MER)  kao nosilac aktivnosti na implementaciji Garancije za mlade u Crnoj Gori, uz ekspertsku pomoć Međunarodne organizacije rada (MOR) i Evropske trening fondacije (ETF) aktivno radi na savladavanju izazova koji su vezani za nezaposlenost i neaktivnost mladih.

S tim u vezi juče,23.11. je održana prva onlajn radionica radnog tima zaduženog za uvođenje programa „Garancija za mlade“ u Crnoj Gori.

Među učesnicima su, uz predstavnike Ministarstva ekonomskog razvoja i MOR-a , bili i predstavnici Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Uprave za sport i mlade, Privredne komore, Unije poslodavaca, Unije slobodnih sindikata te relevantnih NVO članica.

Na ovom uvodnom sastanku je učesnicima približen koncept Garancije za mlade, glavni elementi ove sheme, mehanizmi za koordinaciju i sprovođenje na nacionalnom nivou te izložene smjernice za njeno uspostavljanje u Crnoj Gori. Članovi radne grupe su se usaglasili o tome da će svako dati doprinos u domenu kompatibilne oblasti koju pokriva njegova institucija te da će pomoći u formulisanju daljih planova i konkretnih koraka na polju implementacije ove sheme u Crnoj Gori. Anticipirano je da prvi nacrt plana Garancije za mlade za Crnu Goru bude izrađen do aprila 2022. godine

Podijeli na: