Ekonomija

05.02.2020
220

EUROMARITIME PRILIKA ZA POMORSKU PRIVREDU CRNE GORE

Na poziv organizatora, ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković i generalna direktorica Direktorata za pomorsku privredu Maja Mijušković borave u Marseju, gdje je otvoren Euromaritime 2020.

 Posjeta delegacije Ministarstva saobraćaja i pomorstva ovakvom događaju, koji okuplja najznačajnije kompanije u pomorskoj privredi, prilika je da se osnaži postojeća saradnja pomorske privrede u Crnoj Gori sa renomiranim kompanijama na evropskom tržištu i šire, a takođe predstavlja priliku i da se uspostave novi vidovi saradnje. 

Naime, Euromaritime se bavi specifičnim izazovima u sektoru pomorske privrede, a koji su od značaja za donosioce odluka na međunarodnom nivou. Tako su i ove godine na Euromaritime 2020 prisutni reprezenti luka, brodogradnje, pomorskog saobraćaja itd., a tema samog događaja je primarno Plavi rast. 

Tokom posjete Marseju, održan je radni sastanak delegacije sa generalnim sekretarom MEDports asocijacije Philippeom Guillaumetom, u cilju uspostavljanja saradnje crnogorskih luka sa ovim veoma značajnim udruženjem. Prepoznati su benefiti koje bi naše luke imale pridruživanjem MEDports, te dogovoren nastavak saradnje kroz podršku resornog Ministarstva. MEDports okuplja luke na Mediteranu preko kojih se obavlja oko 70% ukupnog prometa na ovom području, a osnovni cilj asocijacije jeste kreiranje nove platforme za saradnju, razmjena iskustava među lukama kao i prevazilaženje zajedničkih izazova sa kojima se luke Mediterana susrijeću. Dodatno, MEDports promoviše međunarodnu poziciju luka Mediterana kroz platformu povezivanja između Azije, Afrike i Evrope.

 Delegacija je posjetila i Luku Marsej, gdje je sa menadžmentom razgovarano o mogućim vidovima saradnje između luka u Crnoj Gori sa jednom od najvećih evropskih luka. Prepoznati su određeni potencijali koje je moguće podržati kroz različite procese, kako u smislu obavljanja privredne djelatnosti, tako i u dijelu koji se odnosi na usavršavanje zaposlenih u pomorskoj administraciji. 

Ministar Nurković će se danas sastati sa predstavnicima Francuskog pomorskog klastera, u ciju realizacije aktivnosti definisanih Nacrtom Strategije razvoja pomorske privrede 2020-2030. godina, koja je upravo prepoznala neophodnost formiranja crnogorskog pomorskog klastera.

 Podsjetimo, strateškim dokumentom predviđena je podrška resornog Ministarstva formiranju pomorskog klastera, te će ovaj susret biti izuzetna prilika za razmjenu iskustava koja će zasigurno biti značajna za formiranje pomorskog klastera u Crnoj Gori i za njegovu kasniju saradnju sa pomorskim klasterom u Francuskoj.

(Ministarstvo saobraćaja i pomorstva)

Podijeli na: