Ekonomija

19.03.2020
378

ESCA I ETF: VLADE DA PREPOZNAJU ZNAČAJ POMORACA U AKTUELNOJ SITUACIJI KAKO BI SE SPRIJEČIO KOLAPS POMORSKE TRGOVINE

Evropska asocijacija brodara (ESCA) i Evropska transportna asocijacija (ETF) uputile su urgentan zahtjev komisiji EU kako bi se ka pomorskoj industriji hitno usmjerile posebne regulatorne mjere i radnje u cilju sprječavanja potpunog kolapsa pomorske trgovine EU.

Sajt Udruženja pomorskih kapetana Crne Gore ( https://captainsmontenegro.me/ ) sa sjedištem u Kotoru prenosi pismo u cjelini:

”Poštovani ministre,

Izbijanje virusa corone (COVID-19) razvilo se u katastrofalni događaj koji je pogodio mnoge zemlje i njene građane širom svijeta. Evropski socijalni partneri u sektoru pomorskog saobraćaja, ECSA i ETF izražavaju saosjećanje sa svim ljudima koji su pogođeni razvojem događaja.

ECSA i ETF smatraju ključnim da EU transportna industrija i dalje bude u stanju da obavlja svoju ključnu funkciju za evropsku ekonomiju i njene građane. 76% spoljne trgovine EU premeštava se morskim putem, a 32% prevoza robe unutar EU.  Mora se osigurati da se osnovna roba, energija, hrana, ljekovi i mnogi drugi proizvodi izvan EU mogu isporučiti na unutrašnje tržište EU, građanima i vitalnim industrijama u svim državama članicama i da se obezbijedi što lakši prevoz između država članica EU. Bez toga bi mnogi lanci snabdijevanja bili ozbiljno pogođeni ili bi došli u potpunu stagnaciju, čime bi ekonomski uticaj krize bio još veći nego što je to već slučaj.

Stoga ECSA i ETF pozivaju institucije EU da podrže pomorsku industriju i njenu radnu snagu u izazovima sa kojima se suočavaju. Posebne mjere i akcije se moraju preduzeti urgentno kako bi se osiguralo da brodarska industrija može igrati svoju ulogu u potpunom podržavanju ekonomije EU.

S obzirom na videokonferenciju visokog nivoa za ministre saobraćaja Evropske unije o implikacijama novog koronavirusa na transport koja je održana u srijedu, 18. marta, pozivamo na momentalno djelovanje kako bi se u što većem broju smanjili socijalni, operativni i ekonomski uticaji.

Socijalni uticaj

Pomorci iz cijelog svijeta pružaju suštinski doprinos osiguravajući da međunarodni lanci snabdijevanja za Evropu i iz nje i dalje funkcionišu. Mjere koje preduzimaju države članice da ograniče kretanje ljudi, kako bi se smanjili rizici od infekcije, iako su razumljivi, imaju ozbiljne posljedice za kretanje pomoraca. Takođe je zatvaranje portova relevantan faktor. Kao posljedica toga, radnici, i na moru i na kopnu, susreću se s nekoliko problema zbog kojih je potrebno hitno djelovati.

Kretanje brodskih posada: od najveće je važnosti da brodovi mogu da pristanu tamo gdje je to potrebno i da se članovi posade mogu pridružiti i napustiti svoje brodove sa što je manje mogućih prepreka. Uz ograničenja u lukama - i smanjenja letova - ovo postaje sve teže. Iz tog razloga, industrija traži fleksibilnost i pomoć kako bi pomoracima pomogla da nastave da upravljaju brodovima i da im se omogući da napuste i vrate se kućama kako bi olakšice za posade mogle da nastave da se primjenjuju. Stoga pozivamo da pomorci budu izuzeti od državnih zabrana putovanja kako bi se mogli pridružiti posadama na svojim brodovima i zadržati linije za snabdijevanje. Njih bi trebalo pragmatičnije tretirati prilikom povratka kući sa svojih brodova. U ovim kritičnim trenucima, baš kao što su medicinsko osoblje i snage sigurnosti, pomorci su ključni radnici i potrebne su im vlade da ih prepoznaju kao takve i priušte im posebnu pažnju.

Maksimalni period usluge: Na vlastiti zahtjev ili zbog nedostatka posade koja ih zamjenjuje i / ili zbog nepostojanja letova iz očekivane luke iskrcaja u matičnu zemlju, pomorci će možda morati duže da provedu na brodovima nego što je navedeno u njihovim sporazumima o zaposlenju ili prema važećim nacionalnim zakonima koji primjenjuju Konvenciju o pomorskom radu. Stoga pozivamo države zastave i luke da primjene pragmatičan pristup u takvim situacijama i, za svaki slučaj, dozvole članovima posade da ostanu na brodu u razumnom periodu, s obzirom na implikacije pandemija, a sve imajući u vidu da brodovi moraju da plove sa potpunom posadom.

Potvrde pomoraca: S obzirom na ograničenja putovanja, pomorci mogu biti primorani da provedu duže na brodu nego inače jer im nije dozvoljeno da napuste brod. Štaviše, neki instituti za obuku su zatvoreni da bi spriječili širenje virusa. To može rezultirati da pomorci ne budu u stanju da održe potrebnu obuku potrebnu za produženje svojeg sertifikata i, stoga, jedna ili više njihovih potvrda može isteći. To zauzvrat može dovesti do problema sa sertifikatima o sigurnom održavanju plovila i njihovoj sposobnosti da plove. Pozivamo države zastave i luke da pokažu pragmatizam produženjem važenja potvrda za najmanje tri meseca. Da bi ovo bilo efikasno, potrebno je djelovati u regionalnim režimima državne kontrole luke širom svijeta.

Gašenje radnih mesta koja utiču na osoblje i na kopnu: Zbog značajnog uticaja nametnutih ograničenja putovanja na prevoz putnika i smanjenog teretnog saobraćaja, kompanije su morale da prilagode operacije i troškove da bi ograničile uticaj - države članice trebale bi razmotriti da uvedu posebne mjere pomoći, gdje je to moguće, za zaštitu radnih mjesta u EU. Ohrabrujemo vlade da razmjenjuju najbolje prakse koje su već primjenjene u nekim zemljama, poput mjera socijalne zaštite za pomorce ili pokrivanja procenta plata zaposlenih.

Pristup specijalizovanom osoblju inspekcijama na brodu: ograničenja putovanja takođe su uzrokovala poteškoće da specijalno osoblje, poput inspektora, pristupi plovilima i izvrši zakonski potrebne inspekcije (sigurnost, zaštita životne sredine i obuka). Vlade bi im trebale priuštiti posebnu pažnju u skladu sa mogućnostima kretanja pomoraca.

Operativni uticaj

Nekoliko mjera i razvoja snažno utiče na rad brodova u globalu. Postoje teškoće u pronalaženju sanitetskog materijala i nedostatak mehaničkih i elektronskih djelova za plovila. Promet morskim putem između određenih lokacija sada je potpuno zaustavljen. Štaviše, na lučke pozive su uspostavljena operativna ograničenja. Postoji značajan porast broja brodova koji nisu u funkciji zbog snažnih operativnih ograničenja, nedostatka tereta ili nedostupnosti posade.

Stoga postoji potreba da Komisija i države članice:

Drže opskrbne linije otvorenima: Od presudnog je značaja da se opskrbne linije drže otvorene kako bi proizvodi i zalihe mogli doći do brodova, a to zavisi od mogućnosti brodova da pristanu gdje je to potrebno. 

Ovjeravanje brodova: S obzirom da je dostupnost dokovanja (dry dock) ozbiljno ograničena zbog mjera predostrožnosti za obuzdavanje virusa, postaje sve teže da se brodovi na vrijeme isuše, ako obnavljanje certifikata to zahtijeva. Fleksibilnost država zastave i klasifikacionih društava potrebna je zbog produženja važenja važećih sertifikata za najmanje tri mjeseca. Da bi ovo bilo efikasno, potreban je globalni pristup.

Kruzerima nije dozvoljeno pristajanje u lukama određenih zemalja. Mnogi se zbog toga vraćaju u svoju matičnu luku u Evropi. U zemljama članicama EU postoje sukobljeni pristupi tome. Što je prije moguće potrebne su jasne i dosljedne smjernice kako bi se omogućilo pristajanje kruzera. Kruzeri zahtijevaju sigurnost ulaska u luke, vezova i iskrcaja putnika i posade.

Ekonomski uticaj

Direktni ekonomski uticaji vide se u svim segmentima plovidbe. Putnički prevoz - krstarenja i trajekti - odmah su pogođeni zbog sve više i više zemalja koje zatvaraju svoje granice ili ograničavaju putovanje. Globalno otpremanje će se smanjiti zbog pada globalnog ekonomskog rasta, a time i trgovine morskim putem. Biće smanjena potražnja za tonažom, posebno u dubokim morima i kontejnerima za rasuti teret. Značajno smanjenje cijena nafte utiče na srednjoročnu i dugoročnu održivost morskih brodova koji su se tek počeli oporavljati od prethodne krize, koja je započela u septembru 2014. godine.

Zbog toga postoji potreba da Komisija i države članice pruže finansijsku pomoć industriji:

Banke iz EU treba da budu podržane odgovarajućim regulatornim okvirom na nivou EU za rješavanje neposrednih pitanja likvidnosti brodara.

Paket ECB-a, kako je dogovoreno prošlog petka, 13. marta, trebalo bi da bude dostupan bez odlaganja kako bi banke mogle nastaviti finansiranje brodske industrije. Podrška EU-a treba da obuhvati i finansiranje investicija koje će biti važne za to da se industrija dugoročno regeneriše.

S obzirom na vitalnu važnost brodarstva i srodnih usluga za EU i njegove građane, ECSA i ETF pozivaju Evropsku komisiju i države članice da preduzmu odlučne akcije u omogućavanju lanaca snabdijevanja i putovanja pomoraca, pružajući prijeko potrebnu podršku industriji i radnoj snazi.

Unaprijed vam se zahvaljujemo što ste uzeli u obzir naše brige u vašim razmatranjima i veselimo se što ćemo nastaviti sarađivati sa Evropskom komisijom i zemljama članicama EU“.

https://www.ecsa.eu/news/joint-letter-ecsa-and-etf-council-urgent-regulatory-measures-shipping-industry

https://www.ecsa.eu/news/joint-letter-ecsa-and-etf-council-urgent-regulatory-measures-shipping-industry

(Foto: biznis i finansije)

Podijeli na: