Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Ekonomija

08.09.2023
1002

ELEKTRONSKA PRIJAVA GOSTIJU NA NIVOU OD 20 ODSTO

Oko 80 % privatnih izdavaoca privatnog smještaja i određen dio hotelijera, još uvijek ne posjeduje elektronski potpis (“token”) i goste prijavljuje i odjavljuje neposredno u kancelarijama, odnosno punktovima Turističke organizacije (TO).

Načelnica sektora za istraživačku, izdavačku djelatnost i komunikacije TO Kotor, Emilija Radulović, kazala je za Radio Kotor da to  potvrđuje manjkavost elektronskog prijavljivanja.

“Posebno loš utisak ostavlja činjenica da većina stanodavaca upućuje goste da samostalno obavljaju prijavu i dio svog odmora utroše na administrativne obaveze”, rekla je Radulović.

O razlozima nekorišćenja “tokena”, a prema iskustvima stanodavaca i hotelijera, navod i česte kvarove i prekide u funkcionisanju sistema.

“Takođe to je i komplikovan način instalacije, a nedopustivo je i da u maloj zemlji, kakva je Crna Gora, lokalne turističke organizacije različito tumače i primjenjnju zakon i na različite načine obavaljaju prijavu i odjavu boravka i naplatu takse.

Dešava se čak i da inspektori i granični policajci imaju različita tumačenja.

Što se tiče podzakonskih i zakonskih akata i kontrole manjkavosti rada, TO ima samo mogućnost dnevne kontrole prijava urađenih u sopstvenim kancelarijama, što znači da ne postoje podaci na dnevnom nivou sa cjelokupne naše teritorije”, kazala je Radulović, naznačivši i da je naplata boravišne takse ove godine premašila očekivanja.

Govoreći o radnom vremenu punktova za prijavu i odjavu gostiju u postsezoni podsjeća da je za kancelariju u Stoliv poslednji radni dan bio 01. 09.

“Punkt Bigova je završio sa radom 31. 08.  dok punktovi u Lastvi Grbaljskoj i Orahovcu rade do 29. 09. a oni u Morinju i Perastu do 22. 09.   Punkt u Risnu će nastaviti da radi septembar i oktobar i pokrivaće Morinj i Perast radnim danima od 8 do 15 h. Punktovi Prčanj i Sv. Stasije  radiće takođe septembar i oktobar, kao i do sada, od 8 do 15 h. Punkt u Starom gradu će raditi po ustaljenom radnom vremenu svim danima od 8 do 20 h”, kazala je Radulović.

(Foto - punkt Prčanj)

Predrag Nikolić

Podijeli na: