Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Ekonomija

24.01.2023
507

DOO KOMUNALNO KOTOR: AKCIJA SAKUPLJANJA STARIH MOBILNIH TELEFONA OD DANAS DO 29. JANUARA

Povodom 24. januara-Međunarodnog dana recikliranja mobilnih telefona, DOO “Komunalno Kotor” organizovaće akciju sakupljanja starih mobilnih telefona, kao i elektronskog i električnog otpada od danas do nedjelje 29. januara.

Kontejner za sakupljanje ove vrste otpada biće obilježen naljepnicom i postavljen na Benovu kod parkinga, gdje će građani/ke moći odložiti svoj e-otpad, kao što su: mobilni telefoni, punjači, mali kućni aparati, računari, štampači, skeneri, toneri, daljinski upravljači, dječije električne igračke i razna elektro-oprema.

“Električna i elektronska oprema i uređaji (ee-oprema) predstavlja sve proizvode koji za svoj pravilan rad koriste električnu energiju ili elektromagnetno polje, kao i oprema za proizvodnju, prenos i mjerenje struje. Kada iz bilo kog razloga ova ee-oprema postane neupotrebljiva, postaje ee-otpad koji treba zbrinuti na zakonom propisan način”, podsjećaju iz ovog gradskog preduzeća.
Ova vrsta otpada prema karakteru određena je kao opasan otpad, a prema Zakonu o upravljanju otpadom ne smije se miješati sa drugim, jer u sebi sadrži opasne materije poput olova, žive, kadmijuma.  Paljenjem ee-otpada emituju se toksični gasovi čime se uvećava mogućnost inhalacije otrovnih materija od strane ljudi i životinja, i dodatno se ugrožava status ozonskog omotača. Samo pravilno upravljanje otpadom od elektronskih i električnih proizvoda obezbjeđuje zdravu i bezbjednu životnu sredinu.
“DOO Komunalno Kotor ovom prilikom poziva građane/ke da učestvuju u akciji i na taj način daju doprinos održivom upravljanju otpadom i zaštiti životne sredine”, poručuju iz ovog gradskog preduzeća.
 

Podijeli na: