Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Ekonomija

28.03.2023
544

DANAS JAVNA TRIBINA O PROJEKTU DOO VODOVOD I KANALIZACIJA

Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine obavještava zainteresovanu javnost da je preduzeće ''Vodovod i kanalizacija Kotor'' d.o.o. Kotor, podnijelo zahtjev za izdavanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat ''Vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali-Bokokotorski zaliv'' za naselja: Risan, Perast, Muo, Prčanj i Stoliv.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova. Elaborat je moguće preuzeti sa sajta Opštine Kotor www.kotor.me
Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine i e-mail adresu: bastina@kotor.me je 17.04.2023. godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se danas (28.03.2023. godine) u 11 h u Multimedijalnoj sali Centra za kulturu ''Nikola Đurković’’.

(V.d. sekretara Sekretarijata za zaštitu prirodne i  kulturne baštine Bojana Petković,dip.inž.arh.)            
 
 

Podijeli na: