Ekonomija

10.01.2022
604

CENTRALNA JAVNA RASPRAVA O PROGRAMU RADA DIREKCIJE ZA 2022. DANAS U 12 SATI

Kako obavještavaju iz Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora,  predsjednik Opštine Kotor je Zaključkom br 01-018/21-21441 od 24.12.2021. godine, utvrdio je Nacrte sledećih dokumenata: Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2022.godinu, Programa uređenja prostora za 2022. godine sa Programom urbane sanacije za 2022.godinu.

Takođe, Savjet Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora je na sjednici održanoj dana 24.12.2021. godine utvrdio Nacrt Odluke o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2022. godinu. Vrijeme trajanja javne rasprave je 15 dana, u periodu od 27.12.2021.  do 10.01.2022. Zainteresovani, tokom trajanja javne rasprave, svoje primjedbe, sugestije i predloge, mogu dostaviti na e -mail Direkcije komunko@t-com.me ili putem pošte na adresu: Direkcija za uredenje i izgradnju Kotora, Škaljari bb.

Centralna javna rasprava, uključujući MZ Stari Grad i Škaljari održaće se sjjutra (10.01.2022.), sa početkom u 12 sati.

Sastavni dio ovog Poziva su:  Nacrt Odluke o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2022. Godinu, Nacrt Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2022.godinu, Nacrt Programa uređenja prostora za 2022. godinu sa Programom urbane sanacije za 2022. godinu, Program uređenja prostora za 2022. godine sa Programom urbane sanacije za 2022.godinu. 

Dokumentaciju možete preuzeti na linku: 

https://www.kotor-direkcija.co.me/images/2021/Poziv24.12.pdf

Podijeli na: