Društvo

14.01.2020
237

ZAJEDNO DO PREVENCIJE MALIGNIH BOLESTI

Generalna sekretarka Crvenog krsta Crne Gore CKCG Jelena Dubak i sekretar Crnogorskog društva za borbu protiv raka CDPR Domagoj Žarković potpisali su Memorandum o saradnji, kako bi zajednički preduzimali mjere i aktivnosti sa ciljem unaprjeđenja zdravstvene kulture i zdravih stilova života u Crnoj Gori.

Kako nam je  saopšteno iz CDPR-a, potpisnice Memoranduma će raditi na zdravstveno – preventivnom edukovanju stanovništva o malignim bolestima i podizanju nivoa svijesti građana o značaju preventivnih pregleda i važnosti očuvanja zdravlja.

Žarković je naglasio da se Crnogorsko društvo za borbu protiv raka, kao potpisnik Memoranduma, saglasilo da poštujući domene svoje nadležnosti i misiju, jača saradnju sa Crvenim krstom Crne Gore kroz preuzimanje zajedničkih aktivnosti u procesima i metodama unaprjeđenja zdravlja, prevenciji i smanjenju rizika od malignih oboljenja.

“Takođe smo saglasni da međusobnu saradnju razvijamo kroz osmišljavanje, planiranje i sprovođenje aktivnosti u pravcu ostvarivanja zajednički postavljenog cilja, zatim da zajednički apliciramo kod domaćih i međunarodnih partnera i donatora u cilju finansiranja projekata koji se odnose na unaprjeđenje zdravlja i preventivnu borbi protiv malignih bolesti”, dodao je.

Dubak je naglasila da Crveni krst Crne Gore kontinuirano sprovodi brojne programe u okviru zdravstvene djelatnosti kojima se radi na prevenciji bolesti i promociji zdravih načina života, među različitim ciljnim grupama.

“Sprovođenjem aktivnosti definisanih Memorandumom ćemo unaprijediti i intenzivirati naše djelovanje u ovoj oblasti, što će, nadamo se, rezultirati boljim opštem zdravljem građana Crne Gore i njihovom usvajanju zdravih životnih navika. Ključnu ulogu će imati volonteri naših opštinskih organizacija Crvenog krsta, koji će širom Crne Gore sprovoditi informativno – edukativne aktivnosti, namijenjene kako njihovim vršnjacima, tako i drugim starosnim grupama”, saopštila je Dubak.

Zajedničke aktivnosti Crnogorskog društva za borbu protiv raka i Crvenog krsta Crne Gore će se prvenstveno ogledati u organizaciji edukativnih radionica, predavanja, posebnih programa na temu sprječavanja i suzbijanja pušenja i štetnosti izlaganja duvanskom dimu, prekomjernom izlaganju suncu sa aspekta oboljenja od raka, kao i sličnim problemima vezanim za maligne bolesti.

Saradnja podrazumijeva i izradu publikacija, studija, flajera sa ciljem unaprijeđenja znanja i pružanja informacija iz oblasti prevencije i smanjenja rizika od malignih oboljenja.

Podijeli na: