Društvo

12.02.2020
229

VUKADINOVIĆ: ULAGANJE U LOKALNE PLANINARSKE STAZE DODATNO ĆE OBOGATITI TURISTIČKU PONUDU

U današnjoj emisiji “032” Radio Kotora sa potpredsjednikom opštine Kotor Nenadom Vukadinovićem razgovarali smo, između ostalog, o prirodnoj i kulturnoj baštini, projektima koji se finansiraju iz međunarodnih fondova, Turističkoj organizaciji Kotor, Prostorno urbanističkom planu Kotora, pothodniku, OJU „Muzeji, DOO „Komunalno Kotor“… 

Kada će biti donesena Odluka o lokalnim planinarskim stazama? 

U prvom kvartalu 2020. godine. Iskoristio bih ovu priliku da se još jednom zahvalim našem sugrađaninu Marijanu Šantiću, koji je dao nesebičan doprinos prilikom izrade ove Odluke. Takođe, zahvalnost dugujemo i predsjedniku Planinarskog saveza g-dinu Draganu Bulatoviću, kao i sekretaru Planinarskog saveza Pavlu Bandoviću. Napomenuo bih da će mo biti prva opština u Crnoj Gori, koja je donijela ovu Odluku. Zakonom o planinarskim stazama, uređenje lokalne mreže planinarskih staza je u nadležnosti organa lokalne uprave. Lokalnu mrežu planinarskih staza utvrđuje nadležni organ lokalne uprave, uz prethodno mišljenje organa državne uprave nadležnog za poslove zaštite životne sredine. Nadležni organ lokalne uprave zaključuje ugovor sa izabranim domaćinom o održavanju planinarskih staza iz lokalne mreže u skladu za zakonom.  Nadležni organ lokalne uprave utvrđuje namjenu i pretežnu namjenu staza, koje čine lokalnu mrežu, uz prethodno mišljenje Planinarskog saveza Crne Gore. Smatramo da će donošenje ove Odluke, dodatno obogatiti turističku ponudu opštine Kotor i omogućiti disperziju turista van lokalnog jezgra Starog grada Kotora i Perasta. Za ovu godinu za obilježavanje – markiranje planinarskih staza, kao i izradu brošura o njima u budžetu TO Kotor oprijedjeljeno je 20.000 EUR, što je u skladu sa Zakonom. 

Takođe, Nacrtom Prostorno urbanističkog plana (PUP) Kotora definisano je da je područje Vrmca potencijalni regionalni park prirode. U skladu sa tim obavljeni su razgovori sa predstavnicima Opštine Tivat i dogovoreno je da se uputi zajednička inicijativa, za proglašenje Vrmca regionalnim parkom prirode. Naravno, prije toga opštine će uputiti zahtjev Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, koja je na osnovu Zakona o zaštiti prirode nadležna za izradu Studije zaštite u cilju utvrđivanja stanja i vrijednosti ovog područja, kako bi se opravdala njegova zaštita i kategorija te zaštite. 

Park prirode je prostrano prirodno ili djelom kultivisano područje kopna i mora, koje karakteriše visok nivo biološke raznovrsnosti i geoloških vrijednosti sa značajnim predionim, kulturno istorijskim vrijednostima i ekološkim obilježima, od nacionalnog i međunarodnog značaja. U zavisnosti od kategorije zaštite naknadno će se definisati uslovi za upravljanje tim područjem. 

Opština Kotor je prošle godine završila projekat rekonstrukcije Palate Visković i izradila projekat rekonstrukcije tvrđave Sv. Križ u Perastu. 

Projekat rekonstrukcije Palate Visković je na osnovu tendera izradila firma Enforma. Namjena palate će biti memorijalni muzej porodice Visković. Na jednom spratu će biti i radionica, za restauraciju papira. Za prvu fazu radova, koja podrazumjeva krov i statičke radove predviđeno je 100 hiljada eura za 2020 godinu. Ovim muzejom će upravljati OJU „Muzeji“

 Takođe, Opština Kotor je prošle godine izradila projekat za rekonstrukciju tvrđave Sv. Križ u Perastu. Donji dio tvrđave će biti javni prostor, koji će se koristiti za kulturna dešavanja, festival klapa, i dr kulturna dešavanja, a sama tvrđava će se prezentovati kao takva sa svim originalnim prostorijama, koje će se po potrebi moći koristiti kao izložbeni ili galerijski prostori. Za 2020. godinu izdvojeno je 80.000 EUR za prioritetne radove, obezbjeđivanje statike objekta i sanaciju bastiona ka putu. 

U planu je i projekat postavljanja vrata na zidinama. 

Smatram da je postavljanje vrata opravdano iz najmanje dva razloga

Prvi razlog je bezbjednost samih posjetilaca. Određeni djelovi bedema su inače zatvoreni jer nisu sigurni. Rizik se povećava u noćnim satima zbog slabe vidljivosti. Nažalost imamo i tragični primjer opasnosti obilaska tvrđave u noćnim satima od prošle godine kada je poljski turista poginuo nakon pada sa bedema

Drugi razlog je istorijski ­ - postoji foto dokumentacija da su ranije na dvije lokacije bila vrata koja su se noću zatvarala zbog kontrole ulaza na gornji dio bedema 

U planu je i postavljanje spomen – ploče crnogorskom knjazu Danilu I Petroviću Njegošu. 

Knjaz Danilo I Petrović Njegoš je devet godina vladao Crnom Gorom, a za nasljednika ga je izabrao mitropolit Petar II Petrović Njegoš. Iako je njegova vladavina kratko trajala, uspio je da uradi mnogo. Razdvojio je duhovnu od svjetovne vlasti i proglasio se za knjaza. Unaprijedio je institucije državne vlasti i učinio da one efikasno funkcionišu. Sproveo je obavezno plaćanje poreza, eliminisao protursku opoziciju, iskorjenio krvnu osvetu i krađu , ukinuo štetne običaje. Uredio je položaj Crnogorske crkve ustanovivši pravilo da cetinjskog mitropolita bira crnogorski knjaz. Donio je opšti zakonik. Modernizovao je crnogorsku vojsku i uspostavio obavještajnu službu. Vodio je intezivnu diplomatsku akciju za rješavanje crnogorskog pitanja , koje je nakon pobjede crnogorske vojske na Grahovcu (1858), rezultirala organizovanjem međunarodne konferencije o Crnoj Gori u Carigradu. Na konferenciji je odlučeno da Crna Gora dobije nove teritorije i da njena granica sa Turskom bude međunarodno priznata. 

Procedura za postavljanje spomen obilježja nalaže da prvo sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti napravi plan postavljanja spomen obilježja, da da obrazloženje zašto se traži postavljanje, saglasnost vlasnika objekta gdje će biti postavljeno, ko će održavati spomen obilježje , tekst i izgled spomen obilježja. Predlog teksta imamo kao i izgled same ploče a o samom mjestu na kojem će biti postavljena donjećemo odluku u narednih par dana 

Koji su značajniji projekti koji se finansiraju iz međunarodnih fondova? 

Važnost ovih fondova je uticala na našu odluku da se u okviru opštine formira kancelarija za projekte koji se finansiraju iz međunarodnih fondova , već je na sastanku zajedničkog odbora za nadgledanje interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska- Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020, održanog u Sarajevu 29. i 30. oktobra 2019. godine Opštini Kotor su u svojstvu partnera odobrena za ugovaranje dva projekta sa ukupnim okvirnim buđetom od 273.960 EUR oprjedeljenih za opštinu Kotor. Ovi projekti će poboljšati kvalitet zdrastvene i socijalne zaštite i unaprijediti razvoj konkurentnosti. Jedan od ta dva projekta je projekat pod nazivom inovativne upravljačke prakse kod trauma i povreda za poboljšanje uslova liječenja pacijenata u prekograničnom području. Budžetom koji je opredjeljen za Opštinu Kotor u iznosu od 119.439 EUR kao partnera na projektu predviđena je između ostalog nabavka plovila za pružanje medicinske pomoći za oblast traumatologije, a biće korišćeno za pružanje pomoći i traganja na moru. 

Drugi je projekat Razvoj preko digitalnih inovativnih hub-ova na kojem je vodeći partner grad Gradiška , a ostali partneri na projektu su gradovi Lipik, Daruvar i Kotor. Iznos budžeta za Opštinu Kotor je 154.000 EUR. Projektom je predviđeno formiranje Digitalnog informacionog centra koji će biti podrška preduzećima sa ciljem jačanja konkurentnosti poboljšanjem njihovih poslovnih i proizvodnih procesa.

Opština Kotor je partner na projektu Otkrivanje , izlaganje i korišćenje Jevrejske baštine u Dunavskom regionu, a budžet opredjeljen za opštinu Kotor je 118.988 EUR. Glavni cilj projekta je otkrivanje potencijala zajedničke jevrejske baštine područja obuhvaćenim projektom

 U Turističkoj organizaciji Kotor su u toku pripreme za glavnu turističku sezonu. 

To podrazumjeva komunikacionu strategiju za lokalne agencije , tur-operatore, vodiče i prevoznike kao i rad na međunarodnim projektima (trenutno su aktivna četri projekta) koji mogu biti značajan izvofinansiranja za narednu godinu. Takođe su završene promotivne aktivnosti na emitivnim tržištima ( distribuiranje materijala za za potrebe sajamske promocije). Trenutno se radi na stvaranju uslova da se 10% sredstava od boravišne takse preusmjeri na zaštitu kulturnih dobara. Takođe od ovih10 % od boravišne takse opredjeljena sredstva će kroz javni poziv biti opredijeljena za očuvanje spomenika kulture , arheološka istraživanja ili restauraciju 

PUP Kotora 

Nacrt i predlog PUPa je bio na mišljenje kod UNESCOa u Parizu prije desetak dana , dobijeno je pozitivno mišljenje , tako da je za očekivati da na Vladi bude usvojen do kraja februara 

O pothodniku 

Po ugovoru je predviđeno da se radovi završe nakon 130 radnih dana . Po informacijama koje ja imam radovi teku predviđenom dinamikom iako se radi o vrlo zahtjevno projektu, tako da očekujem da pothodnik bude gotov polovinom juna 2020 godine 

U toku su revizije u Muzeju grada Perasta i Istorijskom muzeju, organizacionim jedinicama OJU Muzeji. 

Zbog obima i ozbiljnosti ovog posla sprovodiće se tokom cijele godine.Uskoro će početi radovi na adaptaciji prostorija koje na broju 313 u Starom gradu koristi naša muzejska ustanova u cilju stvaranja uslova za rad prve konzervatorsko – restauratorske radionice za papir u Boki. 

Izrada projektne dokumentacije je okončana i očekujemo da ćemo uskoro početi radovi uz saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Radionica će biti zadužena za zaštitu papirne građe, preventivnu konzervaciju i konzervatorsko- restauratorske zahvate. Nakon desetogodišnje uprave Turističke organizacije, arheološki lokalitet Rimski mozaici je odlukom Skupštine krajem godine prešao pod upravu Opštinske javne ustanove “Muzeji”. Ovaj lokalitet ostatak je rimske vile sa mozaicima u Risnu iz II vijeka nove ere i predstavlja izuzetno značajno kulturno dobro. Imajući u vidu značaj ovog kulturnog dobra i nesumnjivu potrebu njegove konstantne zaštite i unaprjeđenja uslova za njihovu valorizaciju u svakom pogledu, sasvim je prirodno da je pravo upravljanja nad Rimskim mozaicima pripalo Opštinskoj javnoj ustanovi “Muzeji“Kotor, registrovanoj za obavljanje ovakve vrste djelatnosti. 

U Doo Komunalno Kotor sprovode se aktivnosti na rekonstrukciji i opravci krovnog pokrivača na gradskoj pijaci u Kotoru a sredstva u iznosu od 72 000 eura obezbjeđena su iz buđetskih sredstava Opštine Kotor. 

U 2019 godini Komunalno Kotor je na osnovu javnog tendera angažovalo DOO Artek iz Podgorice kao najboljeg ponuđača koji je započeo sa izvođenjem radova i planira se da će isti biti završeni do kraja februara 2020 godine . Do početka sezone će na ulazu i izlazu iz Perasta biti instalirani pres kontejneri što će sa još nekim mjerama na kojim radimo pomoći da čistoća u Perastu bude na zadovoljstvo kako mještana tako i brojnih turista 

Vukadinović je najavio i program Kulturnog centra do kraja februara 

Do kraja februara će biti još 2 predstave:

11.02. 2020.g u 19h - Predstava TREĆE VEČE

27.02.2020.g. u 19h -Predstava LICE

26.02.2020.g u 19h - Otvaranje izložbe - Gradska galerija - IGOR FROLOV, Vajar 

Reprizu emisije “032” možete slušati večeras od 20 i 30.

Podijeli na: