Društvo

23.01.2023
382

VIRTUELNIM ZARONOM DO 18 PODVODNIH KULTURNIH LOKALITETA

Dr Maja Škurić, tehnička saradnica na Pomorskom fakultetu Kotor (PFK) Univerziteta Crne Gore, kazala je za Radio Kotor da se u prostoru adaptiranom za virtuelnu prezentaciju može pogledati ukupno 18 podvodnih kulturnih lokaliteta. 

Sredinom decembra prošle godine, na PFK je otvoren prostor adaptiran za virtuelnu prezentaciju podvodnih kulturnih lokaliteta u Crnoj Gori, BiH i Hrvatskoj, a pomenuti događaj je obilježio završnicu WRECKS4ALL projekta. 

„Ispred cijelog radnog tima našeg fakulteta mogu reći da smo zaista zadovoljni saradnjom sa kolegama iz Turističke organizacije Bar, Hrvatskog pomorskog muzeja Split, Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Turističke zajednice HNK iz Mostara.

Sredinom decembra smo imali finalni događaj na našem fakultetu, projektom čiji je cilj bio zaštita podvodnog nasljeđa kroz digitalizaciju i valorizaciju kao novi oblik turističke ponude. Tada smo na fakultetu, u sklopu Centra za istraživanje, inovacije i preduzetništvo, otvorili zvanično prostor koji je adaptiran za prezentaciju podvodne kulturne baštine u virtuelnoj realnosti“, kaže dr Škurić. 

Pored PFK, ovakav prostor je otvoren i u Mostaru u zgradi Brodari i u Splitu u Hrvatskom pomorskom muzeju. 

„Posjetioci su u prilici da virtuelno zarone i obiđu ukupno 18 podvodnih lokaliteta iz sve tri zemlje učesnice projekta. Kroz samu realizaciju projekta moram istaći da je i predstavljen i primijenjen jedan inovativan pristup u radu. Otvorili smo jedno novo poglavlje, a tiče se podvodne arheologije. Otvorena su i mnoga druga pitanja na temu zaštite podvodne kulturne baštine. Mogu reći da je završnica ovog projekta bila uspješna i nadam se da će svi posjetioci imati prilike u narednom periodu da dođu kod nas na fakultet i upoznaju se sa prostorom koji je adaptiran za potrebe virtuelne realnosti i prezentaciju podvodne kulturne baštine“, rekla je dr Škurić. 

Podsjećamo, PFK će u narednih šest mjeseci, zajedno sa partnerima iz Italije i Albanije učestvovati u promociji fleksibilnog, održivog i pametnog transporta i logističkih aktivnosti na području južnog Jadrana kroz realizaciju projekta pod nazivom “PrOmoting Resilient, Sustainable, and Smart Transport and logistic activities in the South Adriatic Area (PORTS PLUS)” odobrenog kroz poziv kapitalizacije za Interreg IPA CBC Italija – Albanija – Crna Gora program. 

Ukupan budžet projekta, u koji je ispred PFK uključena i dr Maja Škurić, iznosi 91 hiljada eura. 

Pored PFK, koordinatorska institucija projekta je GE.IN.LOGISTIC iz Italije, dok će partner iz Albanije biti Institut za transport u Tirani.

PORTS PLUS projekat ima za cilj validaciju i kapitalizaciju znanja i sadržaja proizvedenih u okviru prethodnog PORTS projekta koji podrazumijeva izgradnju sveobuhvatnog pravca koji će biti definisan na javnim radionicama i seminarima posvecenim izgradnji zelenog transporta, održivosti i bezbjednosti luka. Projekat je koncipiran na način da značajnu ulogu ima uključivanje interesnih grupa, kao što su: studenti koji raspolažu znanjem o pomorskom transportu i logistici, radu javnih i privatnih operatora prevoza, kao i profesionalaca koji se bave ovim oblastima u zemljama, učesnicama projekta.

Konkretno, kroz PORTS PLUS ce se elaborirati izazovi koji su uticali na pomorsku privredu tokom i nakon pojave COVID-19 pandemije, sa jedne strane; sa druge strane, nedavni EU i međunarodni propisi koji pozivaju na novi plan rasta čiji je cilj transformacija EU u carbon-free ekonomiju do 2050. godine. Ovaj projekat predviđa organizaciju šest prekograničnih radionica sa svrhom pružanje stručnih informacija i alata za suočavanje sa glavnim izazovima vezanim za implementaciju fleksibilnog, održivog i pametnog transporta i logistike na području južnog Jadrana. Planirano je da se na proljeće organizuje radionica u Crnoj Gori, na temu “Razvoj pametnih i zelenih luka”. 

Foto: dr Maja Škurić 

Predrag Nikolić

 

Podijeli na: