Društvo

15.09.2020
342

U 4. UPISNOM ROKU NA UNIVEZITETU CRNE GORE 107 PRIJAVA ELEKTRONSKIM PUTEM

U IV upisnom roku, po objavljenom Konkursu Univerziteta Crne Gore za upis u I godinu studija, dostavljeno je ukupno 107 prijava elektronskim putem, od čega je 96 potvrđenih prijava od strane komisija fakulteta za upis, pet predatih prijava koje čekaju na verifikaciju, dvije odbijene i četiri vraćene na doradu.  

U  slučajevima u kojima je komisija za upis ocijenila da su dokumenta nepotpuna ili neodgovarajuća, kandidat je dobio obavještenje putem mejla da prijava za upis nije potpuna i da se ne može uzeti u razmatranje, uz navođenje razloga i pozivanje kandidata da izmijeni elektronsku prijavu shodno komentarima Komisije za upis, najkasnije u roku od 24 h, a sve u skladu sa raspisanim Konkursom.

Konačnu valjanost prijave sa dokumentacijom komisija za upis organizacione jedinice cijeni nakon prijema originalne dokumentacije.

Prijava kandidata koji ne dostavi originalnu dokumentaciju smatraće se nepotpunom i neće se uzeti u razmatranje prilikom rangiranja.

Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski, odnosno stručni ispit, polažu se sjutra, 15. septembra 2020. godine. Raspored termina polaganja predmeta biće istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica.

Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica  15. i 16. septembra 2020. godine.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 18. septembrom 2020. godine, prema rasporedu organizacionih jedinica.

Konkurs

Prijave kandidata
Verifikacija fakulteta
 
FAKULTET
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU
Broj
Elektronska
el. prijava ✔ +
čekaju na
potvrđene
odbijene
prijave vraćene
mjesta
prijava ✔
učitana dokumenta ✔
verifikaciju
prijave
prijave
na doradu
BIOTEHNIČKI FAKULTET
MEDITERANSKO VOĆARSTVO
9
2
1
1
0
0
0
FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI
DRAMA I POZORIŠTE
9
1
0
0
0
0
0
FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI
GLUMA
2
4
0
0
0
0
0
FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI
FILM I MEDIJI
6
0
2
0
2
0
0
FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE
FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA
5
2
4
1
1
0
2
FILOLOŠKI FAKULTET
CRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI
19
1
4
0
3
0
1
FILOLOŠKI FAKULTET
RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
24
0
5
0
5
0
0
FILOLOŠKI FAKULTET
SRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI
27
0
3
0
3
0
0
FILOLOŠKI FAKULTET
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
26
0
4
0
3
0
1
FILOLOŠKI FAKULTET
ITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
26
2
5
0
5
0
0
FILOZOFSKI FAKULTET
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU
8
1
1
0
1
0
0
FILOZOFSKI FAKULTET
ISTORIJA
17
3
10
0
10
0
0
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFIJA
1
2
3
0
3
0
0
MAŠINSKI FAKULTET
DRUMSKI SAOBRAĆAJ
14
2
4
0
4
0
0
MAŠINSKI FAKULTET
MAŠINSTVO
23
3
11
1
10
0
0
MEDICINSKI FAKULTET
MEDICINA
10
8
31
0
31
0
0
MEDICINSKI FAKULTET
STOMATOLOGIJA
9
0
8
0
8
0
0
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
METALURGIJA I MATERIJALI
15
1
4
0
4
0
0
MUZIČKA AKADEMIJA
IZVOĐAČKE UMJETNOSTI
7
1
0
0
0
0
0
MUZIČKA AKADEMIJA
OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA
4
0
1
0
1
0
0
POMORSKI FAKULTET KOTOR
POMORSKA ELEKTROTEHNIKA
4
2
4
0
2
2
0
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
MATEMATIKA
10
1
1
1
0
0
0
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
FIZIKA
13
3
1
1
0
0
0
SUMA
 
288
39
107
5
96
2
4
 

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/u-cetvrtom-upisnom-roku-na-univerzitetu-crne-gore-107-prijava-elektronskim-putem

https://www.antenam.net/drustvo/171287-u-iv-upisnom-roku-na-univerzitetu-crne-gore-107-prijava-elektronskim-putem

https://www.pobjeda.me/clanak/ucg-u-cetvrtom-upisnom-roku-dostavljeno-107-elektronskih-prijava?page=1

https://volimpodgoricu.me/2020/09/14/u-iv-upisnom-roku-na-univerzitetu-crne-gore-107-prijava-elektronskim-putem/

Podijeli na: