Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Društvo

12.02.2024
68

SVJETSKI DAN SEKSUALNE I REPRODUKTIVNE SVIJESTI 12. FEBRUAR 2024.

Svjetski dan seksualne i reproduktivne svijesti obilježava se svake godine 12. februara kako bi se skrenula pažnja na zdravstvene probleme vezane za polno i reproduktivno zdravlje. Ovaj datum je dobra prilika da se, posebno mladima, pruže adekvatne informacije o značaju očuvanja seksualnog i reproduktivnog zdravlja, seksualno prenosivim bolestima, metodama kontracepcije, trudnoći i planiranju porodice.

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) reproduktivno zdravlje nije samo stanje bez bolesti, disfunkcije ili slabosti, već stanje potpunog fizičkog, emocionalnog, mentalnog i socijalnog blagostanja povezano sa svim pitanjima koja se odnose na reproduktivni sistem i njegovo funkcionisanje. Reproduktivno zdravlje podrazumijeva da ljudi mogu da imaju zadovoljavajući i siguran seksualni život, sposobnost da planiraju porodicu i odlučuju o željenom broju djece i periodu kada ih žele.

Jedan od glavnih problema javnog zdravlja su seksualno prenosive infekcije i one se ubrajaju među najčešće infektivne bolesti u svijetu. Prema podacima SZO, u svijetu svaki dan oko milion osoba oboli od neke seksualno prenosive bolesti, što može imati negativan uticaj na buduće seksualno i reproduktivno zdravlje. U Crnoj Gori zvanični broj registrovanih seksualno prenosivih infekcija je veoma nizak, usljed slabe registracije i nepotpunog prijavljivanja inficiranih, te u našoj zemlji ne postoji jasna slika o njima.  

U najčešće seksualno prenosive infekcije spadaju: HPV (humani papiloma virus) infekcija, hlamidijaza, gonoreja, sifilis, HIV (humani imunodeficijentni virus) infekcija, genitalni herpes, hepatitis B, trihomonijaza. One ne izazivaju uvijek lako uočljive i karakteristične simptome, a kod pojedinih infekcija simptomi mogu u potpunosti izostati. Neke od njih mogu dovesti do razvoja ozbiljnih komplikacija i trajnog oštećenja zdravlja (sterilitet, maligne bolesti, pobačaji, prenos infekcije na bebu...).

Testiranje i rana dijagnoza, uz adekvatno liječenje, su od izuzetnog značaja za sprječavanje širenja infekcije, ali i razvoja zdravstvenih komplikacija kod inficiranih osoba. Danas se većina polno prenosivih infekcija vrlo uspješno liječi, pri čemu terapija zavisi od uzročnika, a značajno je da se testiraju i liječe i partneri osobe kod koje je ona dijagnostikovana.  

Edukacijom (posebno o kontracepciji, načinima prevencije seksualno prenosivih infekcija, održavanju zdravlja majke i bebe tokom trudnoće), redovnim pregledima, organizovanim skrining programom za rano otkrivanje raka grlića materice, HPV vakcinacijom, obezbjeđuje se očuvanje reproduktivnog zdravlja svih populacionih grupa.

Potrebno je naglasiti da trudnoća i porođaj u doba adolescencije predstavljaju poseban zdravstveni i psihosocijalni problem, jer abortus, tj. namjerni prekid trudnoće, višestruko ugrožava psihofizičko zdravlje adolescentkinje.

Prema posljednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG), od ukupnog broja namjernih abortusa u 2022. godini, preko 2,5% je izvršeno kod djevojaka mlađih od 20 godina.

Imajući u vidu da su osnovni razlozi velikog broja maloljetničkih trudnoća i abortusa neinformisanost i strah mladih da se jave na pregled, upravo su preventivne i pravovremene posjete ginekologu jedan od značajnih faktora u očuvanju reproduktivnog zdravlja žena. 

Povodom obilježavanja Dana seksualne i reproduktivne svijesti 12. februara Institut za javno zdravlje Crne Gore i Dom zdravlja Glavnog grada organizuju edukativne radionice u prostorijama Centra za nauku edukaciju Doma zdravlja „Stara Varoš“ na Pobrežju u periodu od 12h do 14h. Radionice se organizuju sa ciljem da se mladima pruže adekvatne informacije o značaju očuvanja seksualnog i reproduktivnog zdravlja, seksualno prenosivim bolestima, metodama kontracepcije, trudnoći i planiranju porodice.

Istog dana će u ovom domu zdravlja biti organizovana HPV vakcinacija djece uzrasta do 18 godina, u periodu od 15 h do 19 h.

Toga dana će u IJZCG u prostorijama Savjetovališta za HIV biti omogućeno vanredno savjetovanje i testiranje na sifilis, hepatitis B i HIV korišćenjem brzih testova, u periodu od 16 h do 20 h.

U cilju unapređenja znanja mladih, IJZCG i DZ Glavnog grada će realizovati i zdravstveno-vaspitne radionice u završnim razredima osnovnih škola u Podgorici.

Podijeli na: