Društvo

25.09.2020
422

SINDIKAT MEDIJA: SARADNJA PRAVOSUĐA I MEDIJSKE ZAJEDNICE KRUCIJALNA ZA JAČANJE SLOBODE MEDIJA

Povodom potpisivanja Memoranduma o saradnji Sindikata medija Crne Gore i Vrhovnog suda Crne Gore, SMCG daje sljedeće: SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 

Saradnja pravosudnih organa i medijske zajednice krucijalna je u procesu jačanja slobode medija, posebno imajući u vidu pregovore o članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji, zaključeno je tokom potpisivanja Memoranduma o saradnji između Vrhovnog suda Crne Gore i Sindikata medija Crne Gore.

 „Transparentnost Vrhovnog suda je, po ocjenama medija i analizama, veoma dobro ocijenjena, a ovaj Memorandum dodatno će unaprijediti kvalitet kominikacije najvišeg suda u državi sa javnošću i građanima“, ocijenila je predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica.

 Ona je izrazila i zadovoljstvo što postoji organizacija, kakva je Sindikat medija, koja doprinosi tome da svaki novinar bude obaviješten i da ima dovoljno znanja i vještina da ne iznosi lični sud, prije nego što to učine građani.

 Sindikat medija Crne Gore godinama radi na uspostavljanju pouzdane i precizne baze podataka sudskih slučajeva koji se odnose na  medije i novinare/ke radi praćenja i analize određenih trendova,  pa Memorandum predstavlja veliki korak naprijed u tom smjeru, poručiju iz Sindikata medija.

 Dobra saradnja sa institucijama sistema koje su saglasne da svoje informacije podijele sa Sindikatom medija i javnošću, izuzetno je značajna za našu organizaciju i njenu djelatnost, poručila je predsjednica Sindikata medija Crne Gore Marijana Camović Veličković.

 „Primjena standarda Evropskog suda za ljudska prava u oblasti slobode izražavanja u postupcima koji se tiču novinara i medija sa jedne, i dužine i ishoda radnih sporova sa druge strane, u našem su posebnom fokusu. Stoga će Memorandum znatno olakšati proceduru prikupljanja statistike koja je neophodna da stvorimo cjelovitu sliku o dešavanjima u sektoru medija“, naglasila je Camović Veličković.

 Medenica je podsjetila i da je Vrhovni sud, jedini sud u regionu koji je usvojio Kominikacioni protokol sudstva (KOPS), kojim je precizno definisana izuzetno kvalitetna i blagovremena razmjena relevantnih informacija između sudova i medija, a koji sudovi već primjenjuju.

 

Podijeli na: