Društvo

22.11.2021
94

SASTANAK DIREKTORA AEM-a SA PREDSTAVNICIMA UNIJE EVROPSKIH RADIO-DIFUZNIH SERVISA (EBU)

Direktor AEM-a Goran Vuković, održao je sastanak sa gospođom Radkom Bečevom i gospodinom Borisom Bergantom, predstavnicima Unije evropskih radio-difuznih servisa (EBU). Ova najveća organizacija javnih emitera u Evropi jedan je partnera konzorcijuma koji sprovodi regionalni EU projekat „Tehnička podrška javnim medijskim servisima na Zapadnom Balkanu”.

S obzirom i da je Agencija ze elektronske medije jedan od učesnika ovog Projekta, na sastanku su razmijenjena mišljenja i ideje u vezi sa do sada realizovanim i budućim aktivnostima. Posebna pažnja je posvećena značaju i izazovima za promociju i dosljednu primjenu seta zajedničkih principa upravljanja i finansiranja javnih servisa u zemljama Zapadnog Balkana, koji bi trebalo da doprinesu njihovoj izgradnji kao održivih i nezavisnih medijskih kuća.

Obje strane su izrazile zadovoljstvo realizacijom Regionalne konferencija o podjeli ovlašćenja između upravjačkih/nadzornih tijela i menadžmenta u javnim medijskim servisima na Zapadnom Balkanu, koja je održana 16. Novembra u Podgorici. To je bila prilika kada su razmijenjena iskustva javnih emitera Zapadnog Balkana i unaprijeđeno razumijevanje odnosa upravjačkih/nadzornih tijela i menadžmenta kao ključnog faktora uspješnosti u ostvarivanju misije i zadataka javnih emitera.

Predstavnici Agencije su istakli značaj multisektorskog i inkluzivnog pristupa u realizaciji Projekta „Tehnička podrška javnim medijskim servisima na Zapadnom Balkanu”.

Posebno je pozitivno ocijenjena njegova sveobuhvatnost i usmjerenost na ključne izazove u oblastima kao što su jačanje institucionalne i finansijske autonomije i nezavisnosti, kao i administrativnih, profesionalnih i produkcionih kapaciteta javnih emitera.

Pokazana je spremnost za nastavak saradnje kako u okviru ovog Projekta, tako i šire kako bi se ojačala i unaprijedila pozicija javnog emitovanja u Crnoj Gori.

(Saopštenje Agencije za elektronske medije)

Podijeli na: