Društvo

15.10.2021
69

SARADNICIMA U SOCIJALNOJ INKLUZIJI RE DODIJELJENI SERTIFIKATI

Danas su saradnicima u socijalnoj inkluziji, u okviru projekta „Socijalno uključivanje Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki uz posredovanje saradnika za socijalnu inkluziju“, dodijeljeni sertifikati u prostorijama EU Info Centra.

Državni sekretar mr Bojan Božović se zahvalio Evropskoj uniji i Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, kao i njemačkoj organizaciji „Help“ koja sa partnerima uspješno sprovodi ovaj projekat.

On je naglasio da je ovaj projekat u skladu sa posvećenošću Vlade Crne Gore i Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za kreiranje i implementaciju politika za brže i potpuno socijalno uključivanje, kao i poboljšanje ekonomskog položaja Roma/kinja i Egipćana/ki u Crnoj Gori. Takođe je podsjetio da je Vlada ove godine u septembru mjesecu usvojila Strategiju socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori za period 2021-2025, sa Akconim planom i konkretnim zadacima u svakoj oblasti. Strategija je usklađena sa EU Strateškim okvirom za jednakost, inkluziju i učešće Roma za period 2020-2030 godine.

Državni sekretar je podsjetio da svi zajedno imamo odgovornost i to ne samo sa institucionalnog nivoa, već kao građani i građanke da se borimo protiv svakog vida diskriminacije i stigmatizacije. Kada govorimo o romskoj i egipćanskoj populaciji, još je naglašenija naša obaveza da sprovodimo aktivnosti u cilju daljeg unapređenja socijalne inkluzije ove zajednice u svim oblastima: regulisanja pravnog statusa, stambenog zbrinjavanja, zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja.

Božović je naglasio i da projekti koje finansira Evropska unija, kao što je ovaj, značajno doprinose implementaciji politika za potpunu integraciju romske i egipćanske populacije u našoj državi.

Polaznicima obuke su se obratili i regionalni koordinator „Help-a“ Klaus Mock, koordinatorka projekta Dijana Anđelić, savjetnica za ljudska prava u Delegaciji EU u Crnoj Gori Frieda Weunschmann i RE medijator Dijamant Pajazitaj.

Projekat se realizuje u okviru zajedničkog Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

(Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava) 

Podijeli na: