Društvo

12.11.2020
2936

PRISPJELO SEDAMNAEST POJEDINIČANIH KOVERTIRANIH PREDLOGA, UKUPNO ŠEST KANDIDATA ZA NAGRADU 21. NOVEMBAR

Na osnovu člana 29 Odluke o javnim priznanjima Opštine Kotor (“Službeni list Crne Gore- opštinski propisi, br.029/20 od 05.08. 2020.), Žiri za dodjelu Nagrade „21.novembar“ daje

SAOPŠTENJE

za javnost

U zakonom predviđenom roku, do 31.10.2020.godine, prispjelo je 17 pojedinačnih kovertiranih prijedloga za Nagradu Opštine Kotor „21. novembar“.

Ukupno je predloženo 6 kandidata:

 

  1. Predloženi kandidat: Ranko Borozan

Djelo: izuzetno uspješno realizovana humanitarna akcija - Kotorsko srce, u doba pandemije COVID-19.

Predlagači: Fejsbuk grupa „Bokeški izrazi“, koju predstavlja Rozalija Hrobaš, Mjesna zajednica Stari grad, koju predstavlja predsjednica Savjeta MZ Dragana Knežević, Mjesna zajednica Dobrotra II, koju predstavlja predsjednica Savjeta MZ Biljana Pavličević, JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor, koju predstavlja direktorica Tatjana Miljenović, Mjesna zajednica Škaljari, koju predstavlja predsjednik Savjeta MZ Eduard Kovačić, Kik boks klub „Boka Kotorska“ Kotor, kojeg predstavlja predsjednica Skupštine kluba A. Petrović, JU Resursni centar za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović“, koju predstavlja direktor Neđeljko Moškov, Odbojkaški klub „Gimnazijalac“ Kotor, kojeg predstavlja predsjednica kluba Ljiljana Marković, JU -JITSU Klub „Soko“ Kotor, kojeg predstavlja predsjednica kluba mr Olivera Simović, građanka Dušanka Petrović.

  1. Predloženi kandidat: Volonterska grupa –Kotorsko srce

Djelo: izuzetna, uspješno realizovana humanitarna akcija – Kotorsko srce u doba pandemije COVID-19.

Predlagači: JPU „Radost“, koju zastupa direktorka Vjera Rašković Perojević, građanin Maksim Mandić.

 

  1. Predloženi kandidat: JU Dom starih „Grabovac“- Risan

Djelo: uspješna i kvalitetna angažovanost kolektiva u doba pandemije COVID-19

Predlagač: Mjesna zajednica Risan, koju predstavlja predsjednik Savjeta MZ Špiro Čučković

  1. Predloženi kandidat : Javni servis Radio Kotor

Djelo: uspješan i kvalitetan pristup realizaciji programa

Predlagač: Grupa građana

  1. Predloženi kandidat: Amela Feković, sportistkinja

Djelo: uspješni postignuti rezultati u POWERLIFTING- u, disciplina mrtvo dizanje tereta.

Predlagač: Uprava Atletskog kluba „Arsenal“ – Tivat, kojeg zastupa Mileva Kilibarda.

6.Predloženi kandidat: OJU „Muzeji“ Kotor-Muzej grada Perasta

Djelo: uspješni i kvalitetni postignuti rezultati u realizaciji programa rada

Predlagači: NVO Mladi Kotora, koju zastupa Željka Prandel, Mjesna zajednica Dobrota I, koju zastupa predsjednik Savjeta MZ Dejan Adžić.

U nastavku rada, Žiri će u zakonskom roku donijeti odluku o dodjeli Nagrade „21. novembar“ Opštine Kotor za 2020 godinu.

 

Žiri za dodjelu Nagrade „21.novembar“

mr Vesna Vičević, predsjednica

 

(saopštenje Sekretarijata za opštu upravu)

Podijeli na: