Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Društvo

11.05.2023
1387

PREDLOG PROGRAMSKIH OBAVEZA RADIO KOTORA NA JAVNOJ RASPRAVI OD 10. MAJA DO 23. JUNA

Shodno članu 76a Zakona o elektronskim medijima (Sl. List CG, br. 55/16), članu 13, stav 3, tačka 1 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio Kotor”, članu 22 Statuta Lokalnog javnog emitera “Radio Kotor” DOO, Lokalni javni emiter “Radio Kotor” DOO dužan je da pripremi Predlog programskih obaveza za ugovorni period i o njemu sprovede javnu raspravu, kako bi se javnost izjasnila o tome ispunjavaju li predložene programske obaveze kriterijume propisane članom 74 Zakona o elektronskim medijima.   Imajući u vidu propisanu obavezu, Lokalni javni emiter “Radio Kotor” DOO raspisuje javnu raspravu o Predlogu programskih obaveza Lokalnog javnog emitera “Radio Kotor” DOO za 2024, 2025. i 2026. godinu.u trajanju od 45 dana, počevši od 10.05. do 23.06.2023.godine, a sve to na osnovu Odluke Savjeta “Radio Kotor” DOO, donijete na sjednici održanoj 09.05.2023. godine.

Tokom trajanja javne rasprave, od 10. 05. do 23. 06. 2023. godine, svi zainteresovani građani, fizička i pravna lica predloge, sugestije, prigovore i mišljenja mogu slati u pisanoj formi na adresu Radio Kotora, Stari grad br. 320, ili na e-mail adresu radiokotor@t-com.me. Sve informacije u vezi  sa Predlogom programskih obaveza Lokalnog javnog emitera „Radio Kotor“ DOO, u toku trajanja javne rasprave, počevši od 10.05 - 23.06. 2023. godine, mogu se dobiti pozivom dežurnih brojeva telefona 325-842 i 325-843, radnim danima u periodu od 8 do 14 sati.

Predlog programskih obaveza Lokalnog javnog emitera „Radio Kotor“ DOO za period od 2024-2026. godine biće objavljen na sajtu Radio Kotora.

Centralna javna rasprava će se održati 23. 06. 2023. godine u multimedijalnoj sali Centra za kulturu „Nikola Đurković“, sa početkom u 12 sati.

Po održanoj javnoj raspravi, a na bazi prihvaćenih sugestija i predloga, Savjet Lokalnog javnog emitera “Radio Kotor” DOO uputiće Predlog Ugovora Osnivaču, Opštini Kotor.

Predlog programskih obaveza Radio Kotora za period od 2024 - 2026. godine objavljen je na sajtu Radio Kotora u rubrici Bilten Radio Kotora-dokumentacija: https://radiokotor.info/dokumentacija

 

 

Podijeli na: