Društvo

29.07.2021
152

POZIV ZA AKREDITOVANI PROGRAM OBRAZOVANJA

Opština Kotor putem projekta Development through DIHs pokreće inicijativu izgrađivanja kapaciteta lokalne zajednice imajući za cilj da sedam mladih ljudi uđe u narednu godinu sa digitalnim vještinama koje će im omogućiti da lakše pronađu svoje mjesto u novom, promijenjenom poslovnom ambijentu.

U fokusu obuke biće programiranje u Javi, upotreba Spring tehnologije i osnova administracije Linux sistema. Prijava za akreditovani program obrazovanja trajaće do 15. avgusta.

Nakon uspješno završenog programa polaznicima će biti dodijeljen sertifikat i biće osposobljeni za kreiranje aplikacija primjenom Java jezika, steći će ključne vještine implementacije/kodiranja desktop i web aplikacija primjenom programskog jezika Java.

Širom svijeta, 2020. godina se pokazala kao jedna od najizazovnijih godina u životima mnogih od nas. Za godinu dana svijet se suočio sa pandemijom koja je pokrenula globalnu ekonomsku krizu. Jedan od ključnih koraka koje je neophodno preduzeti za podsticanje sigurnog i uspješnog ekonomskog oporavka je bolji pristup digitalnim vještinama potrebnim za popunjavanje novih radnih mesta. Jedan od ključeva istinski inkluzivnog oporavka su edukacijski programi koji omogućavaju lakši pristup digitalnim vještinama ljudima koji su najviše pogođeni gubitkom posla, uključujući one sa nižim prihodima, žene i manjine.

Uslovi poziva, prijavni formular i rezultati poziva biće objavljeni na stranici Opštine Kotor na www.kotor.me.

Dodatne informacije se mogu pronaći na zvaničnom Instagram profilu projekta Development through DIHs @ko_hubz, obavještavaju iz Stručne služba predsjednika Opštine Kotor.

Podijeli na: