Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Društvo

18.09.2023
592

NASTAVAK SARADNJE OPŠTINE I NVO CENTAR ZA OMLADINSKU EDUKACIJU

Sastanak sa predstavnicima Nevladine organizacije (NVO) Centar za omladinsku edukaciju, dugogodišnjim partnerima Opštine na polju unapređenja lokalne politike usmjerene ka mladima, održan je 15. septembra. 

Cilj susreta bio je evaluacija do sada realizovanih programa, kao i usaglašavanje oko budućih aktivnosti koje se sprovode kroz rad i saradnju sa Sekretarijatom za kulturu, sport i društvene djelatnosti.

Osim potvrde da se broj mladih Kotorana/ki koji/e koriste EYCA karticu iz godine u godinu povećava, na sastanku je bilo riječi o radionicama i programima koji se već sprovode, novim programima koje ova nevladina organizacija dovodi u Crnu Goru, preduzetništvu mladih, kao i potencijalnoj saradnji između EYCA i "Volim Kotor" kartice.

Kako je saradnja ocijenjena više nego uspješnom, nastavak iste je siguran, što će potvrditi i novi projekti kojima se teži aktivizmu mladih, obukama i pružanju podrške njihovim idejama.

Izvor: Portal Opštine Kotor

 

Podijeli na: