Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Društvo

04.02.2022
609

MIHALJEVIĆ: KOTOR DA SLIJEDI PRIMJER DRUGIH OPŠTINA U UKAZIVANJU BRIGE O PAROVIMA KOJI SE SUOČAVAJU SA NEPLODNOŠĆU

Lokalne samouprave sve više pomažu građanima u njihovoj borbi da se ostvare kao roditelji, kazala je gostujući u programu Radio Kotora predsjednica nevladine Fondacije ”I ja imam pravo da budem mama”(“Budi mama”) Žana Mihaljević.
,,Opštine Podgorica, Danilovgrad i Herceg Novi, a od prije par dana i Bar potpisale su memorandum o saradnji sa Fondacijom, kojim se obavezuju da će finansijski podržati proces vantjelesne oplodnje, dok su opštine Nikšić i Bijelo Polje iz svog budžeta izdvojile sredstva za pomoć parovima iz tih opština, vjerujem da će ovaj primjer slijediti i Opština Kotor” – kazala je Mihaljević.
Memorandume o saradnji za ovu godinu najavile su, kako navodi, opštine: Berane, Kolašin i Mojkovac, naš plan je da se bar jednom mjesečno obiđe svaki grad u Crnoj Gori i tom prilikom građanima ponudi besplatno savjetovanje, kada je u pitanju liječenje neplonosti i proces vantjelesne oplodnje.
Fondacija ”Budi mama” ima za cilj da svaka osoba u Crnoj Gori koja se susrijeće sa bilo kojim oblikom neplodnosti, dobije potrebnu psihološku, emocijalnu i zdravstvenu pomoć, svoje aktivnosti usmjerava na podizanju svijesti zajednice u povećanju znanje o dostupnim programima i uslugama koje se nude u našoj zemlji i inostranstvu, kao i unapređenje svih usluga vantjelesne oplodnje u Crnoj Gori.
,,Zalažemo se za jednak, pravičan i bezbjedan pristup liječenju i javnom obrazovanju o plodnosti. Prema statističkim podacima stopa prirodnog prištaja za prvih 10 mjeseci 2021. godine bila je u negativnom trendu -1.708 ( broj umrlih 7.525 je premasio broj živorođenih 5.817) i indeks vitalnosti je -0.77. To je veliki alarm za nas i vrijeme je ne samo da poboljšamo uspješnost začeća putem vantjelesne oplodnje, već da se pobrinemo i nađemo način da putem podsticaja rađanja popravimo natalitet u Crnoj Gori.  Zalažemo se takođe, da se u narednih pet godina u KBC-u otvori Banka reproduktivnog materijala”- dodala je Mihaljević.
Kako ističe Fondacija postoji od novembra 2020. godine, a do sada su učestvovali u izradi strategija podsticaja rađanja.
,,Učestvovali smo u izradi amadmana Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju i Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji, koje su poslanici Skupštine Crne Gore jednoglasno usvojili su 29.decembra 2021. godine”, navodi Mihaljević.
Ona dalje pojašnjava da iznjenam i dopunama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju pravo na liječenje neplodnosti postupcima medicinski potpomognute oplodnje imaju bračni, odnosno vanbračni supružnici, žena koja ne živi u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, i to po četiri postupka vantjelesne oplodnje do 45. godine života žene, i četiri postupka transfera embriona nakon odmrzavanja iz tih ciklusa, do navršene 50. godine života, ako nemaju djece. Po tri postupka vantjelesne oplodnje, zamrzavanja kvalitetnih embriona na period od po godinu dana i tri postupka transfera embriona nakon odmrzavanja, do napunjene 45. godine života žene, ako imaju jedno zdravo dijete. Dva postupka vantjelesne oplodnje zamrzavanja kvalitetnih embriona na period od po godinu dana i dva postupka transfera embriona nakon odmrzavanja, do napunjene 45. godine života žene, ako imaju dvoje zdrave djece. Zatim, dva postupka vantjelesne oplodnje, zamrzavanja kvalitetnih embriona na period od po godinu dana i dva postupka transfera embriona nakon odmrzavanja, do napunjene 50. godine života žene ako nemaju djece, kao i bračnim, odnosno vanbračnim supružnicima koji se nijesu ostvarili kao roditelji kroz homolognu vantjelesnu oplodnju do napunjene 45. godine života žene. Ovaj Zakon licima reproduktivne dobi do 37  godina života, oboljelim od maligne bolesti ili druge teže bolesti čije liječenje zahtijeva primjenu terapija koje će dovesti do neplodnosti, a koja nemaju djecu, omogućava se prezervacija fertilnosti nekom od adekvatnih metoda za taj pojedinačni slučaj, po preporuci stručnjaka za reproduktivnu medicinu (infertilitet i sterilitet), na predlog Konzilijuma onkologa Kliničkog centra Crne Gore, na period od pet do deset godina ili duže, u skladu sa medicinskim indikacijama i predlogom Konzilijuma za prezervaciju fertilnosti Kliničkog centra Crne Gore, pravo na jedan postupak liječenja muške neplodnosti metodom “Micro TESE” za sprovođenje postupka medicinski potpomognute oplodnje.
 
Fondacija “Budi mama”, kako dodaje Mihaljević, u ovoj godini će akcenat staviti na poboljšanje usluga i veću uspješnost začeća kod medicinski potpomognute oplodnje.
 
,,Fondacija ima program sa inostranim  klinikama kako bi se povećala uspješnost začeća putem vantjelesnih oplodnja. Postoje zemlje kvalitetnijih metoda i usluga liječenja neplodnosti i ove godine idemo ka tom cilju veće uspješnosti liječenja i većeg broja začeća. Izmjenama pomenuta dva zakona smo omogućili korak više ka pridruživanju Evropskoj uniji, sa više odlučnosti i više vladavine prava.
Naša Fondacija prvenstveno povećava svijest građana Crne Gore o ovom problemu i radi na povećanju stope uspješnosti začeća kroz razne programe saradnje sa medicinskom strukom i institucijama’’- zaljučila je Mihaljević.
 

Podijeli na: