Društvo

28.09.2020
1736

KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA ZA STUDIJSKU 2020/21

Opština Kotor dodjeljuje 60 stipendija za studijsku 2020/21. godinu i to:


•              45 stipendija za studente/kinje osnovnih studija na sljedećim fakultetima: Ekonomski, Pravni, Elektrotehnički, Medicinski, Arhitektura, Prirodno-matematički, Pomorski, Filozofski, Filološki, fakultet Likovnih, Dramskih i Muzičkih umjetnosti, Građevinski, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Fakultet političkih nauka, Poljoprivredni fakultet.
•              15 stipendija za studente/kinje specijalističkih studija na sljedećim fakultetima: Ekonomski, Pravni, Elektrotehnički, Medicinski, Arhitektura, Prirodno-matematički, Pomorski, Filozofski, Filološki, fakultet Likovnih, Dramskih i Muzičkih umjetnosti, Građevinski, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Fakultet političkih nauka, Poljoprivredni fakultet.
Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti/kinje osnovnih i specijalističkih studija bez obzira na mjesto studiranja koji/e:
1.            imaju crnogorsko državljanstvo ili su lica sa statusom stranca sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori;
2.            imaju prijavljeno prebivalište na području opštine Kotor;
3.            prvi put upisuju semestar studijske godine;
4.            nisu gubili nijednu godinu tokom studiranja;
5.            nisu u stalnom radnom odnosu;
6.            su u prethodnoj godini studiranja ostvarili prosječnu ocjenu 9,00 i više;
7.            su nosioci/teljke diplome "Luča" u srednjoj školi za studente/kinje prve godine u slučaju da odmah nakon završetka srednje škole upisuju studije.
Zainteresovani/e kandidati/kinje su dužni/e da u roku od 30 dana od dana objavljivanja Konkursa ovom Sekretarijatu, uz zahtjev za ostvarivanje prava na stipendiju dostave, u zapečaćenom kovertu, dostave sljedeću dokumentaciju:
•              Uvjerenje o prebivalištu studenta/kinje;
•              Uvjerenje o upisu tekuće godine studija (2020/21.) u kojem će biti naznačeno da se semestar studijske godine upisuje prvi put kao i studijska godina kada je student/kinja upisan/a na fakultet;
•              Uvjerenje o broju položenih ispita iz prethodne studijske godine (2019/20.) sa ocjenama po predmetima i ukupnim prosjekom ocjena (za studente/kinje po Bolonjskoj deklaraciji visokoškolska ustanova će prikazati prosjek ocjena iz prethodne godine i u cifarskom ekvivalentu sa dvije decimale);
•              Uvjerenje o trajanju studija i apsolvenskog staža (za studente/kinje završnih godina);
•              Ovjerenu fotokopiju diplome “Luča” (za studente/kinje prve godine studija);
•              Dokaz o žiro računu otvorenom u banci na ime studenta/kinje;
•              Prevod stalnog sudskog tumača za uvjerenja o studiranju izdata na stranom jeziku.
 
Studenti/kinje osnovnih i postdiplomskih studija (specijalističkih, magistarskih), koji/e nisu u radnom odnosu, bez obzira na status studenta/kinje, vrstu studija, godinu studija i prosjek ocjena, ukoliko je student/kinja u prethodnom školovanju pokazao/la izuzetne rezultate u oblasti naučnog odnosno umjetničkog stvaralaštva ili student/kinja čija se porodica nalazi u posebno složenim – vanrednim okolnostima (socijalno ugrožene porodice), student/kinja bez oba roditelja, student/kinja sa invaliditetom ili student/kinja RE populacije, pored propisanog obrasca tj. zahtjeva i dodatne dokumentacije, prilažu i validne dokaze koji potvrđuju to stanje.
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na stipendiju zainteresovani/e mogu preuzeti u Građanskom birou Opštine Kotor, a objavljen je i na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me.
Rok za podnošenje zahtjeva je od 17.09.2020. godine do 16.10.2020. godine. Zahtjevi se predaju u Građanskom birou Opštine Kotor u terminu predviđenom za rad sa strankama sa naznakom za Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti "Konkurs za dodjelu stipendija studentima/kinjama sa područja opštine Kotor."
Neblagovremeni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.
(SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI) 


Crna Gora

Opština Kotor

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti
Stari grad 317

85330 Kotor, Crna Gora

tel. +382(0)32 325 874

fax. +382(0)32 325 874

kultura@kotor.me

www.kotor.me
 

Zahtjev za ostvarivanje prava na stipendiju

                      

Molim da mi se prizna pravo na stipendiju u skladu sa Konkursom za dodjelu stipendija za studijsku 2020/21. godinu objavljenim na sajtu Opštine Kotor, sajtu Lokalnog javnog emitera Radio Kotor i Dnevnom listu »Pobjeda«  2020. godine.

 

Ime i prezime studenta/kinje
 
Adresa
 
Broj telefona i e-mail
 
Broj tekućeg žiro računa i naziv banke
 
Naziv fakulteta
 
Naziv studijskog programa
 
Mjesto i država studiranja
 
Godina studija
 
Procenat položenih ECTS i prosječna ocjena na prethodnoj godini
 
Dodatne informacije
 
 

Uz zahtjev, u zapečaćenom kovertu, dostavljam :

 

-  Uvjerenje o prebivalištu;

- Uvjerenje Fakulteta  o upisu tekuće godine studija (2020/21.), semestra i studijske godine kada je upisan Fakultet;

- Uvjerenje Fakulteta o broju položenih ispita iz prethodne studijske godine (2020/21.) i ukupnim ostvarenim prosjekom ocjena iz te godine u cifarskom ekvivalentu;

- Uvjerenje Fakulteta o trajanju studija i apsolventskog staža (za studente/kinje završnih godina);

- Ovjerenu fotokopiju diplome »Luča« (za studente/kinje prve godine);

- Dokaz o žiro računu otvorenom u banci na ime studenta/kinje.

 

PRILOGA: _________________ (upisati ukupan broj priloga koji se dostavljaju uz zahtjev)

 

 

Kotor, ______________ 2020.godine

 

 

                                                                                   PODNOSILAC/TELJKA ZAHTJEVA

                                                                                        ______________________

 

Podijeli na: