Društvo

09.10.2020
506

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA ZA NAGRADU 21. NOVEMBAR

Na osnovu člana 22 Odluke o javnim priznanjima Opštine Kotor („Sl.list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 029/20 od 05.08.2020.godine), Žiri za dodjelu nagrade „21.novembar“, objavljuje:

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA DODJELU NAGRADE „21. NOVEMBAR”

Povodom 21. novembra – Dana Opštine Kotor pojedincima i pravnim licima iz Kotora, kao i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Kotor i institucijama čije je sjedište van Kotora, ukoliko njihova ostvarenja imaju poseban značaj za Kotor, Opština Kotor dodijeliće nagradu “21. novembar”, kao posebno društveno i javno priznanje za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu i djelovanju u svim oblastima ljudskog stvaralaštva koji su od posebnog interesa za Opštinu Kotor.

Nagrada se dodjeljuje za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana, kao i za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu, koji su doprinosili unapređenju društvenog razvoja Kotora.

Uslovi za dobijanje Nagrade „21. novembar” su: da djelo ili rezultati rada predstavljaju značajno ostvarenje u određenoj oblasti, tako da njihova primjena predstavlja doprinos unapređenju privrednog i društvenog razvoja, odnosno, da su ostvareni rezultati rada od izuzetne vrijednosti, te da su tematski vezani ili praktično korisni za opštinu Kotor, da imaju poseban značaj za opštinu Kotor ili da su rezultati rada ostvareni na teritoriji opštine Kotor i da su postali dostupni javnosti najkasnije do 31. oktobra 2020.godine.

Prijedlog za nagradu „21. novembar” mogu podnijeti Predsjednik Opštine Kotor, privredna društva, nevladine organizacije, sportske i druge organizacije, grupe građana, pojedinci, mjesne zajednice, udruženja, preduzeća i druga pravna lica i građani.

Nagradu „21. novembar“ žiri će dodijeliti najviše za tri (3) predložena kandidata. Prijedlog za nagradu „21. novembar” mora biti dostavljen sa obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom najkasnije do 31.oktobra 2020.godine na adresu:

OPŠTINA KOTOR, STARI GRAD 317, 85 330 KOTOR

SA NAZNAKOM: ZA ŽIRI ZA DODJELU NAGRADA „21. NOVEMBAR”.

Kontakt telefon je:  032/325-020  ili  032/325-860 - lokal 118.

Javni poziv je otvoren do 31.10.2020. godine

Neblagovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se razmatrati.                                                                

Podijeli na: