Društvo

15.10.2020
1053

JAVNA RASPRAVA O PROJEKTU VODOSNABDIJEVANJA


Javni uvid u Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat ''Vodosnadbijevnje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali-Bokokotorski zaliv'' za naselja Risan, Perast, Muo, Prčanj i Stoliv


 “Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16 i 57/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeće ''Vodovod i kanalizacija Kotor'' d.o.o. iz Kotora, podnijelo zahtjev za izdavanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat ''Vodosnadbijevnje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali-Bokokotorski zaliv'' za naselja Risan, Perast, Muo, Prčanj i Stoliv.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da učestvuje u javnoj raspravi i izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u    prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova.

Rok  za učešeće u javnoj raspravi i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine, kao i na e-mail: bastina@kotor.me  je 11.11.2020. godine.

Javna tribina o predmetnom elaboratu održaće se u Multimedijalnoj sali Kulturnog centra ''Nikola Đurković'' Stari grad, Opština Kotor, dana 06.11.2020. godine, sa početkom u 10 časova.

 https://yadi.sk/i/qBFYc5-bugcAJg                                                                                     

(Sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i  kulturne baštine Bojana Petković,dipl.inž.arh.)

 

Podijeli na: