Društvo

06.06.2020
73

JARBOLI SA ZASTAVAMA UCG-A I CRNE GORE U UNIVERZITETSKIM KAMPUSIMA SVIH JEDINICA

Univerzitet Crne Gore (UCG) je u skladu sa njegovanjem identitetskih vrijednosti, postavio jarbole sa zastavama Univerziteta Crne Gore i države Crne Gore u univerzitetskim kampusima, u Podgorici, Nikšiću, Kotoru i na Cetinju.

Univerzitet Crne Gore njeguje duh zajedništva i pripadnosti istoj akademskoj porodici, za oko 20.000 studenata, preko 1000 akademskog i nekademskog osoblja, blizu 300 spoljnih saradnika, i posebno radi na razvijanju osjećaja pripadnosti plemenitoj misiji Univerziteta Crne Gore.

Ova visokoškolska institucija ima ključnu ulogu i odgovornost u stvaranju i širenju  znanja kroz izvrsnost u obrazovanju, nauci i stvaralaštvu, u stvaranju društvenoodgovornih akademskih građana i promovisanju demokratskog i održivog razvoja  crnogorskog društva i države.  

Tokom ove godine na institucionalnom i na nivou svake univerzitetske jedinice, planirana je  organizacija po jednog okruglog stola sa temom CRNA GORA 2030.

Na svakom od ovih događaja razgovaraće se o pravcima razvoja određenih naučnih oblasti, o značaju i ulozi visokog obrazovanja u razvoju našeg društva, kao i o načinima na koje se može najbolje doprinijeti boljitku društva i ekonomije Crne Gore, iz perspektive naučnih oblasti na određenoj univerzitetskoj jedinici.  

Rezultati diskusija i zaključci će biti publikovani i predstavljeni Vladi Crne Gore, predstavnicima kompanija, međunarodnim partnerima, sa jasnim prijedlozima za realizaciju konkretnih aktivnosti.  

(UCG)

Podijeli na: